Sesja przed majówką

Trzy komisje i sesja jednego dnia. Do przyjęcia siedem uchwał, w tym o uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Polnej i przystąpienia do zmian w planie dla obszaru między Hrubieszowską a Słoneczną. Chełmscy radni spotkają się w czwartek, 27 kwietnia.

Wszystkie posiedzenia zostały zaplanowane na jeden dzień – czwartek 27 kwietnia. Program sesji nie jest zbyt szeroki, zatem zapowiadają się dość szybkie obrady. Najpierw o 8.00 spotkają się radni – członkowie komisji rodziny, zdrowia i ochrony środowiska. Na posiedzeniu zapoznają się z informacją o realizacji programu Promocji i Ochrony Zdrowia w mieście w 2016 roku oraz sprawozdaniem z działań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Pół godziny później odbędą się obrady komisji oświaty, kultury i sportu. Jej członkowie będą mieli za zadanie zaopiniować dwa projekty uchwał, w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych. Na realizację tych dwóch punktów przewidziano pół godziny.
Przed sesją odbędzie się połączone posiedzenie komisji porządku publicznego i inwentaryzacji mienia komunalnego oraz budżetu i rozwoju gospodarczego. Radni zaopiniują zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Przyjmą też Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Chełm na lata 2017-2023. Radni zostaną zapoznani z działalnością Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2016 rok. Zaopiniują też dwa istotne projekty uchwał. Pierwszy dotyczy zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Polnej, drugi zaś przystąpienia do zmian w planie dla obszaru Hrubieszowska – Słoneczna. Początek sesji o 11.00. W obradach, zgodnie z prawem, mogą uczestniczyć mieszkańcy miasta. (ptr)