Sesja Rady Gminy Włodawa

W najbliższą środę, 28 marca, rozpocznie się kolejna sesja Rady Gminy Włodawa.

W sali konferencyjnej UG radni podejmą uchwały w sprawach, m.in.: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włodawskiemu na budowę chodnika w Żukowie, a także w Korolówce-Osadzie; przystąpienia do wspólnej realizacji projektu „Łączy nas Bug” z gminą Drohiczyn; określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy Włodawa oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów; przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku; podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; podziału gminy Włodawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Podczas sesji przedstawione zostaną także sprawozdania: z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 2017 roku i sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za rok 2017. Dodatkowo radni zapoznają się z raportem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok. Początek sesji o godzinie 9. (a)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here