Sesja w środę

Dla podjęcia dwunastu uchwał zbierze się Rada Gminy Włodawa, na sesji zaplanowanej na środę 26 października. Radni zagłosują m.in. w sprawach:

udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu (na remont chodnika w Żukowie), określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2017 rok, obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego, zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla Orchówka i Okuninki, a także ustalenia dopłat do cen za zużycie wody i odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej w Okunince. Radni zadecydują także w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego – w wysokości niemal 800 tys. zł (kredyt ma być zaciągnięty w związku z brakiem wpływów z firmy Scopak i w całości przeznaczony na inwestycje, głównie drogowe, realizowane w Sobiborze, Różance, Korolówce i w Żukowie). Podczas obrad pod głosowanie trafi również uchwała w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Orchówku. Początek sesji o godzinie 9. (ad)