Sesja WRS

(2 października) W ratuszu po raz kolejny obradowała Włodawska Rada Seniorów. Jednym z punktów obrad piątej sesji WRS było ustalenie harmonogramu dyżurów radnych.

Od 17 października obywać się one będą w każdy wtorek, od godziny 11 do 13, w sali nr 26 włodawskiego ratusza. W trakcie dyżurów radni-seniorzy przyjmować będą zgłoszenia od osób starszych i ich opiekunów. Ponadto interesanci będą mogli uzyskać szczegółowe informacje m.in. o ofercie jednostek miejskich i powiatowych przygotowanych dla seniorów. W trakcie sesji Włodawska Rada Seniorów podjęła również uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu zmarłej w sierpniu radnej Ireny Rutkowskiej. Nowym członkiem WRS z ramienia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włodawie została Maria Danilczuk. W obradach uczestniczyła również Elżbieta Bartosik, która przedstawiła radnym ideę i program tegorocznej akcji „Szlachetna Paczka”. Radni zapoznali się również z informacjami na temat poziomu opieki zdrowotnej. Ofertę Dziennego Domu Opieki Medycznej działającego przy SPZOZ Włodawa przedstawiła Jolanta Kratiuk. (ad)