Sesja pod znakiem dróg

(14 września) Rada Gminy Urszulin zarezerwowała w budżecie środki na wkład własny niezbędny do realizacji 3 inwestycji drogowych wartych w sumie ok. 5,5 mln zł.

Obrady zaczęły się od rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Tomasza Antoniuka, którą wnieśli mieszkańcy osiedla domków letniskowych w Suminie. Twierdzili oni, że wójt nie doprowadził do ich uliczki sieci kanalizacyjnej, ale okazało się, że wina leży po ich stronie, bo gdy planowano tę inwestycję, osoby te nie zgodziły się na swój w niej udział, a teraz zmieniły zdanie. – Zarzuty skarżących są niezasadne, gdyż wymienione w skardze działki były brane pod uwagę już w pierwszym etapie budowy sieci kanalizacyjnej w latach 2009-2012, jednak wtedy właściciele działek nie wyrazili zgody na przejście przez ich teren sieci kanalizacyjnej. W chwili obecnej Gmina Urszulin nie posiada środków na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Suminie, a wszelkie inwestycje wodno-kanalizacyjne są realizowane dopiero po uzyskaniu dofinansowania z zewnątrz – tłumaczy wójt Antoniuk.
Radni zmienili uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej i określenia stawek, zasad ustalania i terminu płatności opłaty oraz zarządzania jej poboru w drodze inkasa, zgodzili się na nabycie nieruchomości, wyrazili zgodę na ustanowienie odrębnej własności lokalu i wyposażenia w nieruchomość Gminną Bibliotekę Publiczną w Urszulinie. W końcu udzielili pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu i zmienili wieloletnią prognozę finansową oraz uchwałę budżetową. Te ostatnie zagadnienia związane były z trzema dużymi projektami drogowymi, które UG planuje zrealizować w najbliższym czasie. – Pieniądze na przebudowę drogi szutrowej z Grabniaka do Starego Załucza są już praktycznie zaklepane – mówi Antoniuk. – Inwestycja realizowana wspólnie z powiatem kosztować ma ok. 3,5 mln zł, a w jej ramach znajdzie się położenie asfaltowej nawierzchni, a na części tego odcinka budowa chodnika i ścieżki rowerowej. Na ponad 1 mln zł opiewa wniosek złożony na przebudowę 1,5 kilometrowego odcinka drogi z Urszulina od siedziby Poleskiego Parku Narodowego do Wereszczyna, a kolejne 1,3 mln ma kosztować kompleksowa przebudowa ulic Modrzewiowej i Nowej w Urszulinie – wylicza wójt. W interpelacjach, jak zwykle, dominowały tematy infrastrukturalne – radni chcieli montażu ulicznych latarni, remontu gruntowych dróg, czy wykoszenia poboczy szos. (bm)