Sesje sołtysów bez diet

Sołtysi z gminy Gorzków mogą dostawać diety tylko za udział w posiedzeniach rady gminy. Za uczestnictwo w zwoływanych przez wójta Marka Kasprzaka tzw. sesjach sołtysów nie otrzymają żadnego wynagrodzenia, bo tak stanowi prawo.

Na styczniowej sesji radni z Gorzkowa przyjęli uchwałę o dietach dla sołtysów. Zgodnie z nią za udział w sesji sołtysów należała się dieta w wysokości 120 zł, a w posiedzeniu rady gminy – 50 zł. Okazuje się, że uchwała nie ma mocy prawnej. Wojewoda lubelski zakwestionował pojęcie „sesja sołtysów”, gdyż nie występuje ono w statutach sołectw gminy Gorzków, ani też w statucie rady gminy w Gorzkowie.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rady nie mogą uchwalać diet sołtysom za udział w sesji sołtysów, ponieważ w rozumieniu przepisów nie jest to organ gminy. – Sesje sołtysów nie mają umocowania prawnego – mówi wiceprzewodniczący rady gminy Gorzków, Radosław Parka. – Dlatego też przyznawanie diet za tzw. sesje sołtysów jest niezgodne z prawem.

Po przegłosowanej w styczniu br. uchwale w sprawie diet dla sołtysów, wójt Marek Kasprzak zorganizował dla nich już sesję. Obecni na niej sołtysi dostali diety, ale nie muszą ich zwracać. Rada gminy Gorzków, na wniosek klubu radnych „Porozumienie”, dokonała zmian w uchwale dotyczącej wynagradzania sołtysów. Każdy z nich dostanie po 120 zł za udział w sesji rady gminy.

– Będziemy zapraszać sołtysów na każde posiedzenie rady – mówi wiceprzewodniczący Parka. – Zdajemy sobie sprawę z ograniczonych warunków lokalowych, ale chcemy też, by sołtysi aktywnie uczestniczyli w życiu gminy, by składali swoje propozycje do budżetu, dzielili się codziennymi problemami, które wspólnie możemy rozwiązać – dodaje R. Parka. (ps)

1 KOMENTARZ

  1. A może by tak sołtysi popracowali społecznie? OHP, KGW działają społecznie i nie gorzej niż niejeden sołtys. Wtedy zostaliby prawdziwi społecznicy i działacze. Teraz płaci się sołtysom za obrady o których nikt nic dalej nie wie. U nas na zebrania sołtysa przychodzi kilkoro ludzi i za co płacić diety z naszych podatków. Mamy bogate państwo!!!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here