W Siennicy Nadolnej podzielili się opłatkiem

W czwartek w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej odbyło się noworoczne spotkanie opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Krasnystaw, zorganizowane we współpracy z Regionalnym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Chełmie.

Uroczystość rozpoczęła Dorota Rybczyńska – dyrektor GCK, która złożyła życzenia noworoczne zebranym i przywitała przybyłych, m.in. przedstawicieli gminy, panie z Kół i mieszkańców Siennicy Nadolnej. Spotkanie rozpoczęło się prelekcjami. Wiesław Orzędowski, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie, przedstawił zakres działalności Zespołu. Urszula Wojewoda z Ośrodka Doradztwa Rolniczego mówiła o profilaktyce prozdrowotnej i racjonalnym żywieniu. Justyna Przysiężniak, kierownik KRUS w Krasnymstawie, opowiedziała o „Emeryturach i rentach po nowemu”. Podczas imprezy można było skorzystać z masaży i pomalować paznokcie. Zabiegi wykonywali studenci Studium Medycznego w Chełmie. W części artystycznej wystąpił ukraiński zespół Dywostruny i zespół Melodia. (k)