Z siłą Ant-mana

Zaledwie rok po pierwszej takiej operacji w Polsce i dwa lata po finale badań potwierdzających skuteczność tej metody w Klinice Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie (po raz pierwszy w regionie) zostaną wszczepione najmniejsze na świecie stymulatory serca – MICRA TPS. Już na ten poniedziałek zaplanowano przeprowadzenie trzech takich zabiegów.
Urządzenie jest dziesięciokrotnie mniejsze od standardowego rozrusznika. Implantuje się je przez żyłę udową z nakłucia naczynia w pachwinie bezpośrednio do serca, co oznacza znacznie mniejszą inwazyjność niż w przypadku tradycyjnego wszczepienia, wymagającego nacięcia chirurgicznego i stworzenia specjalnej „kieszonki” pod skórą na piersi pacjenta. Inaczej też niż w klasycznym układzie stymulującym, MICRA nie wymaga stosowania pokrytej silikonem elektrody a więc elementu dotychczas stosowanych systemów, szczególnie zawodnego i podatnego na uszkodzenia, a nawet powodującego infekcje. W potężnym, ratującym życie maluchu impulsy elektryczne, generowane są przez małe, metalowe elektrody umieszczone na powierzchni stymulatora, co – zdaniem specjalistów – będzie pozytywnie wpływać na zwiększenie długofalowego bezpieczeństwa stałej stymulacji serca. MICRA TPS reaguje na poziom aktywności pacjenta i automatycznie dostosowuje do niej swoją pracę. Mikroskopijna bateria pozwala urządzeniu działać nawet 10 lat, a więc tak samo długo, jak w dużo większym klasycznym rozruszniku (po wyczerpaniu baterii można wszczepić kolejne urządzenia). Pacjent z tym implantem może bez problemu przechodzić nawet badania rezonansem magnetycznym.
– To, że Klinika Kardiologii SPSK nr 4 w Lublinie wykona pionierską w regionie lubelskim operację wszczepienia stymulatora MICRA TPS z pewnością nikogo nie zdziwi. Mamy odpowiednie zaplecze techniczne, potencjał kadrowy, a przede wszystkim otwartość na wszelkie nowatorskie metody leczenia pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi – podkreśla Marta Podgórska, rzeczniczka Szpitala. Zabiegi przeprowadzą zespoły pod kierunkiem dra n. med. Tomasza Sodolskiego, dra n. med. Andrzeja Głowniaka i dra Marcina Janowskiego. Na świecie pierwsza implantacja stymulatora MICRA TPS odbyła się w 2013 r. W Polsce rozrusznik ten wszczepiany jest od 2016 r. Nosi go już u nas ponad 60 pacjentów.TAK