Skarga na wójta

Marek Neckier, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamieniu, złożył skargę na wójta Romana Kandziorę. Na najbliższej sesji rozpatrzy ją Rada Gminy Kamień.

W sierpniu 2015 r. wójt Roman Kandziora wysłał urzędników na kontrolę do Szkoły Podstawowej w Kamieniu. Chodziło o wyjaśnienie w kwestii zatrudnienia jednego z nauczycieli. Ówczesnej kontroli dotyczy skarga na wójta. Marek Neckier, dyrektor SP w Kamieniu, złożył ją po ostatniej sesji Rady Gminy Kamień. Zjawił się na niej w towarzystwie delegacji nauczycieli i rodziców uczniów, którzy złożyli na ręce wójta inne pismo – petycję, w której proszą Kandziorę o przedłużenie kadencji Neckierowi. Skargę w sprawie wójta rada gminy będzie musiała rozpatrzyć na najbliższej sesji.
– Słyszałem o tej sprawie, ale pismo trafiło do sekretariatu gminy i jeszcze go nie widziałem – mówi Zbigniew Czerwonka, przewodniczący Rady Gminy Kamień.
Stosunki pomiędzy wójtem a dyrektorem podstawówki w Kamieniu zaostrzają się coraz bardziej. Przypomnijmy, że nie tak dawno Kandziora dał Neckierowi naganę za to, że dyrektor sam siebie wyznaczył na opiekuna stażu dla nauczyciela i przyznał sobie z tego tytułu dodatek. Wójt nie przyznał też Neckierowi nagrody w związku z Dniem Edukacji Narodowej i obciął mu dodatek funkcyjny. (mo)