Skończ z bezrobociem

Bezrobotni w wieku 30 i więcej lat oraz rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne, prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne o wielkości maksymalnie 2 ha przeliczeniowych, mogą od 3 października zgłaszać się do udziału w projekcie „Dobra droga do pracy” dającego możliwość bezpłatnego zdobycia poszukiwanego na rynku pracy zawodu, odbycia płatnego stażu zawodowego i podjęcia zatrudnienia.

 

Udział w projekcie mogą wziąć osoby bezrobotne w wieku 30 i więcej lat zamieszkałe na terenie Chełma, powiatu chełmskiego, krasnostawskiego lub włodawskiego. Preferencje w naborze będą miały osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach i odchodzące z rolnictwa, tj. rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne, prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne o wielkości maksymalnie 2 ha przeliczeniowych. Zainteresowani mogą wybrać jeden z czterech oferowanych w projekcie kursów: „Pracownik biurowy z certyfikatem ECDL”, „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”, „Kucharz”, „Magazynier – hurtownik z obsługą wózka jezdniowego”. To aktualnie jedne z zawodów najbardziej poszukiwanych na rynku województwa lubelskiego. Co ważne, każdy z kursów zakończy się egzaminem zewnętrznym przez certyfikowaną instytucję a tym samym nabyciem uprawień zawodowych honorowanych przez wszystkich pracodawców. Uczestnicy mają również zagwarantowane stypendium szkoleniowe w czasie trwania kursu, bezpłatne wyżywienie podczas zajęć, zwrot kosztów dojazdu i materiały szkoleniowe. Uczestnicy będą mogli ubiegać się również o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w trakcie zajęć. Po ukończeniu kursu osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin, skorzystają z usługi pośrednictwa pracy i będą kierowane na trzymiesięczne płatne staże.
Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne są dostępne w biurze informacyjnym projektu przy placu Niepodległości 1 (Gmach, III piętro, pokój 331), tel. 724 657 153, w Biurze projektu przy ul. Lwowskiej 14, tel. 82 565 44 44 oraz na stronach internetowych www.nst-chelm.pl i www.nowytydzien.pl. Tam też można pobrać dokumenty rekrutacyjne. (rd)