Skorodnica – Ciekawostki lokalne (73)

Pierwsze wzmianki z XIX wieku
„W 1827 r. miejscowość wchodziła w skład gminy Turno (…) W 1866 r. w Skorodnicy powstała kolonia niemiecka (…) Skorowidz Królestwa Polskiego z 1877 r. podaje, że Skorudnica kolonia (pisownia oryginalna – przyp. aut.) znajdowała się w guberni siedleckiej, powiecie włodawskim, gminie Turno, parafii r. g. Hola. Sąd pokoju – III okręgu – Wołoskawola, poczta – Włodawa”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

Historycznie Skorudnica
„Wymieniona w dokumentach w 1889 r. Wówczas Skorudnica. W 1921 r. Skorodnica”.
B. Czopek, Nazwy miejscowe dawnej Ziemi Chełmskiej i Bełskiej, Wrocław 1988

Cztery narodowości, cztery religie
„Według spisu z 30 września 1921 r. miejscowość należała do gminy Turno. Posiadała 55 domów i 300 mieszkańców, w tym 153 mężczyzn oraz 147 kobiet, w tym 82 rzymskokatolików, 5 prawosławnych i 137 ewangelików i 76 wyznania mojżeszowego. 86 osób deklarowało narodowość polską, 3 rusińską, 135 niemiecką i 76 żydowską (…) W 1935 r. w skład gromady Skorodnica wchodziły: Skorodnica kolonia i Podgórze kolonia 1585, (w 1921 r. Podgórze kolonia, miała 15 domów i 1 inny budynek mieszkalny. Liczyła 75 mieszkańców, w tym 27 mężczyzn oraz 48 kobiet, w tym 70 rzymskokatolików, 3 prawosławnych i 2 ewangelików. 73 osoby deklarowały narodowość polską, a 2 żydowską”.
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, tom IV województwo lubelskie, Warszawa 1924

Uwolnieni z rąk oprawców
„31 grudnia 1945 r. w Skorodnicy (gm. Wołoskowola) oddział Obwodu WIN Włodawa Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” zorganizował zasadzkę i zaatakował jedną z grup operacyjnych PUBP i MO, odbijając dwóch aresztowanych partyzantów”.
G. Makus, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Włodawie w walce z polskim podziemiem niepodległościowym w latach 1944-1947, Włodawa 2009

W gromadzie z Brusem Starym
„W 1954 r., po nowym podziale administracyjnym powiatu włodawskiego miejscowość należała do Gromadzkiej Rady Narodowej w Brusie Starym”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010