Skowronkową i Bliską pojedziemy za 19 miesięcy

Z niewielkim opóźnieniem, co sygnalizowaliśmy w poprzednim numerze, ale będą. Na czwartkowej sesji lubelscy radni zgodzili się na zmianę uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej i m.in. dołożenie blisko 9 mln zł brakujących do rozstrzygnięcia przetargu na budowę ulic Bliskiej i Skowronkowej.

Na tę inwestycję, wycenianą początkowo na niewiele ponad 32 mln zł, miasto dostało 95% dofinansowania z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Tymczasem najtańsza oferta, złożona przez konsorcjum PRD Lubartów S. A. i KPRD w Lublinie Sp. z o. o., w odpowiedzi na ogłoszony na początku tego roku przez ZDiM przetarg, opiewała na ponad 42,5 mln zł. By mimo to rozstrzygnąć przetarg władze miasta zaproponowały radnym dołożenie brakującej kwoty, przy jednoczesnym wydłużeniu inwestycji, która miała się zakończyć w 2023 roku, do wiosny 2024 roku, by dodatkowo nie obciążać tegorocznego budżetu.

Na czwartkowej sesji radni taką zmianę zaakceptowali. – W związku z podjęciem uchwały o zwiększeniu środków na to zadanie, niezwłocznie rozstrzygnęliśmy postępowanie przetargowe. Kolejny krok to podpisanie promesy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i umowy z wykonawcą. Zakończenie formalności przewidujemy w połowie czerwca. Wówczas nastąpi przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie robót drogowych. Inwestycja obejmie przebudowę układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina. Nowo budowane drogi znacząco poprawią poziom skomunikowania tego rejonu miasta – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Na realizację zadania wykonawca będzie miał 19 miesięcy. W pierwszej kolejności ma powstać ul. Skowronkowa (od al. Warszawskiej do ul. Podleśnej w Natalinie) wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym. Sama ulica ma mieć po jednym pasie ruchu o szer. 3 m w każdym kierunku, chodniki z kostki brukowej po obydwu stronach ulicy, oświetlane przez 92 latarnie LED.

W ramach drugiej części inwestycji wybudowana zostanie ul. Bliska. Asfaltowa jezdnia z chodnikami z kostki betonowej zostanie wybudowana na całej długości tj. od ul. Wojciechowskiej do końca od strony ul. Nałęczowskiej. W przeszłości ul. Bliska łączyła się z ul. Nałęczowską, ale wlot ten został zlikwidowany podczas budowy al. Mazowieckiego. Aktualnie planowane jest odtworzenie tego połączenia z myślą o pieszych w formie schodów z pochylnią. Wykonawca zbuduje również oświetlenie, kanał technologiczny oraz kanalizację wodociągową i sanitarną. Powstanie także kilkanaście nowych miejsc parkingowych.

Marek Kościuk