Skrzyżowanie do przebudowy

Uciążliwe skrzyżowanie ul. Lwowskiej z ul. Wieniawskiego oraz Drogą Męczenników Majdanka może w końcu doczekać się przebudowy.

Skrzyżowanie ul. Lwowskiej z ul. Wieniawskiego i Drogą Męczenników to miejsce o dużym natężeniu ruchu, które z uwagi na dość przestarzałe rozwiązania komunikacyjne, sprawia, że kierowcy zamiast płynnie przez nie przejechać, na ogół stoją w korkach. Awaria znajdującej się tam sygnalizacji świetlnej, do której doszło kilka miesięcy temu, jeszcze bardziej uzmysłowiła, jak problematyczne dla kierowców jest to miejsce. Już wówczas urzędnicy twierdzili, że wymiana samej sygnalizacji nie przyniesie odczuwalnej poprawy płynności ruchu, gdyż do tego potrzebna jest kompleksowa przebudowa newralgicznego skrzyżowania.
– Od mieszkańców docierały do nas skrajne opinie – mówi Agata Fisz, prezydent Chełma. – Z jednej strony część osób domagała się jak najszybszej naprawy sygnalizacji, z drugiej nie brakowało tych, według których sygnalizacja jest tam w ogóle niepotrzebna i zamiast naprawy lepiej ją całkowicie wyłączyć. To pokazuje jak bardzo niepraktyczne jest to skrzyżowanie. Budowane wiele lat temu nie uwzględniało takiego natężenia ruchu jak dziś.
Miasto chce zatem dokonać jego przebudowy. Projekt dotyczyłby przede wszystkim poszerzenia jezdni i wyznaczenia dodatkowych pasów ruchu, budowy nowej wielofazowej sygnalizacji świetlnej, nowych przejść dla pieszych w innych miejscach niż obecnie, modernizacji chodników oraz oznakowania poziomego i pionowego. Dokładny zakres możliwych do wykonania prac powinien być znany już wkrótce.
– W najbliższym czasie dokonamy aktualizacji dokumentacji technicznej, co pozwoli na dokładną analizę możliwych do zastosowania w tym miejscu rozwiązań komunikacyjnych oraz kosztorysową wycenę niezbędnego zakresu prac. Sądzę, że wartość tego zadania może przekroczyć 2,5 mln zł – mówi Krzysztof Tomasik, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Chełmie.
O współfinansowanie inwestycji władze Chełma chcą zabiegać w ramach tzw. rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa – źródła, z którego miasto, od wielu już lat, skutecznie pozyskuje pieniądze. W ramach tego programu realizowane były m.in. remont wiaduktu, al. Armii Krajowej, ul. Hrubieszowskiej, części Rejowieckiej, kilku rond i skrzyżowań. To dofinansowanie stanowić może do 50 proc. kosztów zadania, miasto będzie musiało więc zarezerwować w budżecie także niemały udział własny. (s)