Skuteczny budżet obywatelski

Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lublina wykona remont ulicy Kaczeńcowej. Firma ma na to cztery miesiące. Do przebudowy jest cała osiedlowa ulica.


Przetarg na remont ulicy Kaczeńcowej ogłosił w połowie czerwca Zarząd Dróg i Mostów. Szczęśliwie, tym razem, udało się wybrać wykonawcę, który zmieścił się w proponowanej przez ZDiM kwocie 800 000 zł brutto. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z ul. Grygowej w Lublinie podjęło się wykonać to zadnie za sumę 788 923,62 zł. Firma ma zająć się zaprojektowaniem i wykonaniem przebudowy ul. Kaczeńcowej oraz pełnić nad nią nadzór autorski.

Nie tylko sama ulica Kaczeńcowa będzie przebudowana, w planach jest również remont placu manewrowego przylegającego do katolickiej parafii pw. Wojciecha Biskupa i Męczennika (powierzchnia około 454 mkw.). Do wymiany jest także nawierzchnia znajdującej się przed budynkiem jezdni i placu manewrowego (ok. 294 mkw.), remont chodnika (40 metrów długości) i schodów przylegających do terenu Przedszkola nr 45. Planowana jest również przebudowa zatok postojowych wzdłuż ul. Kaczeńcowej (i położenie na nich nawierzchni z betonowej kostki brukowej). Wymienione zostaną też zniszczone krawężniki. Wykonawca został zobowiązany, by w czasie remontu ulicy zapewnić jej przejezdność i sprawić, by prace były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.

Cały remont, zgodnie z umową, powinien zakończyć się 30 października br.

Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej ul. Kaczeńcowej oraz chodnika to zwycięski projekt w V edycji Budżetu Obywatelskiego. Razem z nim do realizacji miał wejść remont ul. Rycerskiej (o łącznej powierzchni ok. 1.753,00 m2 asfaltu) oraz przylegającego do niej parkingu (nawierzchnia asfaltowa 230 m2). Remont obejmie powierzchnię asfaltową ulicy i parkingów oraz częściową wymianę krawężników. W projekcie zaplanowano także wykonanie oświetlenia ciągu pieszego prostopadłego do ul. Rycerskiej, którym chodzą dzieci do pobliskiej SP nr 42 im. K. I. Gałczyńskiego.

W tym momencie nie ma tam żadnej latarni, a mieszkańcy muszą po ciemku pokonywać drogę m.in. do multimedialnej biblioteki Biblio. Oświetlenie zaplanowano od ulicy Hetmańskiej do ulicy Kawaleryjskiej. – Trwają przygotowania do przetargu wykonania remontu ul. Rycerskiej. Gromadzona jest dokumentacja – potwierdza Mieczysław Biszkont, przewodniczący zarządu dzielnicy Czuby Północne. (EM.K.)