Skwery najważniejsze

Doświetlenie fragmentu chodnika przy ulicy Ułanów, dokończenie rozbudowy placu zabaw przy Romanowskiego i rozpoczęcie budowy kolejnego placu zabaw przy pomniku powstańców styczniowych – to zadania, które w tym roku wybrała rada dzielnicy Konstantynów do realizacji z rezerwy celowej.
Pulę 129 tys. zł przypadającą dla każdej dzielnicy podzielono na ostatnim posiedzeniu 9 marca. Potrzebną inwestycją Konstantynowa są skwery, z miejscami do zabawy i aktywnego wypoczynku dla najmłodszych. – Brakuje ich w naszej dzielnicy, a nie chcemy odsyłać rodzin z dziećmi poza rejon – podkreśla Zofia Polska, przewodnicząca zarządu dzielnicy. Rada zadecydowała, że za 64 tysiące złotych rozbuduje rozpoczęty przed rokiem skwer z urządzeniami do fitness, altanką i zielenią przy ulicy Romanowskiego, a przy ul. Ułanów za 19 tysięcy zł staną nowe lampy, które doświetlą zaciemniony rejon drogi.
Pozostałe środki trafią na budowę kolejnego skweru przy ulicy Bohaterów Monte Cassino, w sąsiedztwie pomnika powstańców styczniowych. Również znajdzie się plac zabaw i urządzenia fitness. – Przewidujemy, że będzie to inwestycja w cyklu dwuletnim, podobnie jak przy ul. Romanowskiego. Nie ukrywamy, że chcielibyśmy, by miasto wsparło inwestycję, by zakończyła się już w tym roku – dodaje przewodnicząca zarządu.
Walorem tego miejsca są rozłożyste drzewa, ciągnące się od ul. Krasińskiego do alei Kraśnickiej. – Dadzą one naturalny cień. Urządzony skwer będzie też ładną wizytówką dzielnicy, zważywszy na pobliskie skrzyżowanie – dodaje Zofia Polska. BCH