Śladami Kościuszki

Aleksandra Sławacka, uczennica SP nr 5 w Krasnymstawie, zwyciężyła w konkursie „Śladami Tadeusza Kościuszki po Lubelszczyźnie”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w Lublinie w Muzeum Wsi Lubelskiej podczas uroczystości z okazji 200-lecia insurekcji kościuszkowskiej. Aleksandra Sławacka w konkursowych zmaganiach pokonała kilkadziesiąt osób z całej Lubelszczyzny. Do Lublina uczennica SP nr 5 pojechała ze swoim nauczycielem historii Tomaszem Marczewskim. – Udział i sukces naszej uczennicy był jak gdyby naszą „małą cegiełką” włączeniem się w lubelskie obchody dwusetnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, wielkiego Polaka, o którym pamiętały pokolenia naszych ojców i dziadów – zauważa T. Marczewski. (k)