Śladami walk podziemia antykomunistycznego

Grzegorz Makus, włodawianin, historyk Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, jest autorem arcyciekawego przewodnika historyczno-turystycznego pt. „Szlakami walk oddziału partyzanckiego Obwodu WiN Włodawa 1945-1951”. Wydawnictwo zawiera opisy miejsc walk żołnierzy wyklętych wraz z dokładnymi mapami bitew. Co ciekawe – są to bezpłatne wydawnictwa.

Unikatowy przewodnik otwiera nowy projekt Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Lublinie, opatrzony wspólnym tytułem „Śladami Bohaterów”. To pierwsze z serii wydawnictwo pozwala wyruszyć na wędrówkę szlakami ludzi, którzy w latach 40. i 50. ubiegłego wieku, w szeregach oddziału partyzanckiego Obwodu WiN Włodawa, pod dowództwem braci: ppor. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” i ppor. Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”, z bronią w ręku stawiali zbrojny opór komunistycznemu zniewoleniu.

– Przemierzając leśne dukty oraz odwiedzając uwiecznione w przewodniku i na mapie miejsca, choć na chwilę będziecie mogli „przenieść się w czasie”, dotknąć historii i namacalnie odczuć heroizm, ale i tragizm losów Żołnierzy Wyklętych, walczących na ziemi włodawskiej w latach 1945-1951 – mówi autor G. Makus.

Przytaczamy fragment z tej publikacji:

Atak oddziału ppor. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” na Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Włodawie, 22 X 1946 r.

Zajęcie Włodawy i rozbicie PUBP 22 października 1946 r. było najbardziej spektakularną akcją oddziału partyzanckiego Obwodu WiN Włodawa, dowodzonego przez ppor. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia”. Była to operacja od początku do końca przygotowana perfekcyjnie, tak pod względem taktycznym, jak i strategicznym, w oparciu o dokładne dane wywiadowcze, ale też doskonale zabezpieczona logistycznie, aż do ostatniej chwili, kiedy partyzanci wycofali się z miasta i zniknęli w podwłodawskich lasach.

Autor, Grzegorz Makus z IPN w Lublinie, w oparciu o obszerny materiał źródłowy, dokonał drobiazgowej rekonstrukcji wydarzeń, przedstawił proces decyzyjny i etapy planowania, marszrutę oraz działania dywersyjne, mające zmylić czujność i osłabić potencjał obronny przeciwnika, dokładnie opisał opanowanie Włodawy oraz rozbicie PUBP, dzięki czemu wolność odzyskało 80 ludzi. Odtworzył także skład osobowy oddziału, pełną listę uwolnionych wówczas osób, jak również rozwinął hipotezę o rzekomym udziale w tej akcji kilku członków ukraińskiego podziemia.

Przewodnik jest udostępniony za darmo od 29 kwietnia w siedzibie IPN Lublin (ul. Wodopojna 2) w portierni w godz. 8-16 oraz w księgarni IPN w godz. 8-15. Niewielka liczba jest też (a przynajmniej była) we włodawskim muzeum. (-)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here