Sławiący lubelskie

W ubiegłym roku Ambasadorami Lubelszczyzny zostali: Grażyna Torbicka, Wschodnie Centrum Leczenie Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej oraz Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek z Radzynia Podlaskiego

Już po raz 20. przyznane zostaną tytuły „Ambasadora Województwa Lubelskiego”. To prestiżowe wyróżnienie otrzyma osoba, instytucja oraz firma, która w 2018 roku wniosła istotny wkład w promocję Regionu Lubelskiego w kraju i poza jego granicami.


Laureaci konkursu wyłonieni zostaną przez kapitułę, której przewodniczy Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, w składzie której znajdzie się także redaktor naczelny „Nowego Tygodnia”.

Dotychczas tytułem i prestiżową statuetką wyróżniono 59 „Ambasadorów”, m.in. Budkę Suflera, Beatę Kozidrak, Uzdrowisko Nałęczów, Kabaret Ani Mru Mru czy dęblińską Szkołę Orląt. W ostatniej edycji, przed rokiem, wyróżniono: popularną prezenterkę i dziennikarkę telewizyjną, dyrektor odbywającego się w Kazimierzu Dolnym oraz Janowcu festiwalu Dwa Brzegi Grażynę Torbicką, Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej oraz Spółdzielczą Mleczarnię „Spomlek”

Prawo zgłaszania kandydatur mają: jednostki samorządów terytorialnych (także rady gmin, miast i powiatów), organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze. Wniosek o przyznanie tytułu „Ambasadora Województwa Lubelskiego” powinien zawierać dane kandydata: imię i nazwisko bądź nazwę instytucji lub firmy, datę urodzenia lub datę założenia (w przypadku firmy, instytucji), miejsce zamieszkania, miejsce pracy oraz szczegółowe uzasadnienie zgłaszanej kandydatury (udokumentowana charakterystyka osiągnięć, notka biograficzna).

Zgłoszenia kandydatur należy dokonać w formie elektronicznej na adres promocja@lubelskie.pl w terminie do 15 lutego. W przypadku pytań organizatorzy proszą o o kontakt z Jadwigą Januszek z Departamentu Promocji i Turystyki, nr tel. 81 478 14 99 lub 81 44 16 799, e-mail: jadwiga.januszek@lubelskie.pl. KB

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here