Ślubowali kochać Polskę i się sumiennie uczyć

W Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich przy ul. Podzamcze w Lublinie odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów klas I.
47 dzieci z klas 1a i 1b najpierw zdało egzamin przygotowany przez uczniów z 4b, a następnie ślubowało na sztandar szkoły kochać Polskę, uczyć się sumiennie, postępować w sporcie i w życiu zgodnie z zasadami fair play.
Po ślubowaniu dyrektor szkoły Marcin Stec wielkim ołówkiem dokonał pasowania pierwszaków na uczniów. Każdy otrzymał pamiątkowy dyplom i swój pierwszy dokument tożsamości: legitymację szkolną.KB