Ślubowanie adwokatów

Uroczystość ślubowania adwokatów w auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

62 nowych adwokatów złożyło 26 lipca br. ślubowanie w auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego przy ul. Jaczewskiego.


Po dziewięciu latach ciężkiej nauki, praktykach w różnych kancelariach adwokackich i przede wszystkim pozytywnie zdanym egzaminie, rozpoczynają pracę zawodową i mogą spokojnie planować swoje dalsze kariery. Ślubowanie odebrał mec. Stanisław Estreich, który jest dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Młodzi prawnicy przysięgali m.in. przyczyniać się od ochrony praw i wolności obywatelskich, umacniać porządek prawny Rzeczpospolitej Polskiej, wypełniać swoje obowiązki gorliwe, sumiennie i zgodnie z prawem, dotrzymywać tajemnic zawodowych oraz kierować się godnością, uczciwością, słusznością i sprawiedliwością.

W uroczystości uczestniczyły też rodziny i liczni goście nowych adwokatów. Sukcesem jest też to, że lubelscy aplikanci podczas tegorocznego egzaminu osiągnęli najlepszy wynik w Polsce.

Joanna Niećko