Smerfy przedszkolakami

Siedemnaścioro dzieci z grupy „Smerfy” w Zespole Szkół w Strachosławiu pasowano na przedszkolaków. Najmłodsi deklamowali wiersze, śpiewali piosenki i z przejęciem powtarzali tekst ślubowania.

Rodzice i nauczyciele byli pod wrażeniem dziecięcych występów. Maluchy pasowane na przedszkolaków przez Alicję Nafalską, dyrektor ZS w Strachosławiu: Dominika Gruszecka, Filip Gruszecki, Hanna Grzeszczak, Sebastian Konc-Łatwiński, Szymon Kowalik, Aleksander Majdan, Krystian Miszczak, Hanna Molińska, Aleksandra Olszewska, Bartosz Piątek, Kinga Porzycka, Rafał Szady, Amelia Szwed, Damian Szykuła, Julia Ślebioda, Aleksandra Tarasiuk i Aleksandra Józak. Uroczystość zorganizowały nauczycielki Monika Mościcka i Magdalena Tarasiuk. (mo)