Śmiałe inwestycje i nowy dług

Rada gminy Fajsławice uchwaliła budżet na 2022 r. Po raz pierwszy od trzech lat samorząd postanowił się zadłużyć. Planowane za to są śmiałe inwestycje z przebudową oczyszczalni ścieków i modernizacją kanalizacji za 8 mln zł.

28 grudnia odbyła się budżetowa sesja rady gminy Fajsławice. – Wszystkie rozpatrzone tego dnia projekty uchwał zostały podjęte jednogłośnie – podkreśla Aleksandra Granat z urzędu gminy w Fajsławicach.

Dotyczyły one m.in.: udzielenia miastu Zamość pomocy finansowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu, a także miastu Chełm pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym. Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie budżetu Fajsławic na 2022 r. Ustalono w nim, że dochody wyniosą 24,9 mln zł, a wydatki 27,6 mln zł (deficyt wyniesie więc ok. 2,7 mln zł). – Warto jednak zauważyć, że gmina od trzech lat nie zaciągała żadnych nowych kredytów – mówi Granat. Do najważniejszych inwestycji zaplanowanych na przyszły rok wymienić należy przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją i rozbudową sieci kanalizacyjnej (wartość – 8 mln zł, gmina pozyskała na ten cel 7,6 mln zł). – W ramach zadania przebudowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Fajsławicach, która jest bardzo awaryjna i ma ograniczoną wydajność. Ponadto zmodernizowana zostanie stacja podciśnieniowa oraz wybudowana sieć kanalizacyjna w tej części Fajsławic, która nie ma jeszcze kanalizacji – dowiadujemy się.

Inne zaplanowane na przyszły rok inwestycje to: wymiana istniejących lamp sodowych na led wraz z rozbudową oświetlenia w gminie Fajsławice (wartość prac – 3,1 mln zł, pozyskano 2,7 mln z) na trasach: Siedliska-Fajsławice, od SUR do skrzyżowania z drogą powiatową w Boniewie, w Woli Idzikowskiej przy drodze powiatowej, wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy SP w Fajsławicach za kwotę 262 tys. zł, budowa boiska typu „Orlik” wraz z miejscami parkingowymi przy Ośrodku Zdrowia w Fajsławicach (361 tys. zł), rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Fajsławice za kwotę 550 tys. zł oraz budowa sieci wodociągowej w centrum Fajsławic za kwotę 210 tys. zł.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych planowane są dwie inwestycje: droga przy SP w Fajsławicach wraz z łącznikiem do drogi wojewódzkiej biegnącej do Trawnik (wykonana zostanie nowa nawierzchnia, chodniki, parkingi i przejścia dla pieszych, koszt – 1,4 mln zł), remont drogi gminnej w Suchodołach od skrzyżowania z drogą powiatową do Kosnowca do Siedlisk Pierwszych (800 tys. zł). – Ponadto zamierzamy przebudować drogi gminne w Dziecininie i Marysinie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za ok. 800 tys. zł, projektujemy przebudowę placu zabaw w centrum Fajsławic, planowana jest przebudowa drogi powiatowej w Boniewie za 100 tys. zł, utwardzony zostanie teren przy Ośrodku Pomocy Społecznej za 120 tys. zł, zmodernizowany zostanie dach na budynku świetlicy wiejskiej w Marysinie za 20 tys. zł – wylicza Granat.

W ramach dofinansowania z programu Cyfrowa Gmina planowana jest też cyfryzacja urzędu gminy Fajsławice. Za kwotę 136 tys. zł wdrożone zostaną tzw. e-usługi. W ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” gmina otrzymała 130 tys. zł na zakup pomocy dydaktycznych do szkól (drukarki 3D, miniroboty, zestawy mikrokontrolerów, stacje lutownicze i sprzęt audio video). (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here