Śmiałe plany gminy Rudnik

Ponad 6 mln zł przeznaczy gmina Rudnik na inwestycje w 2022 r. To prawie dwa razy tyle, co w roku poprzednim. Na same drogi samorząd przeznaczy ponad 3 mln zł.

Rada gminy Rudnik przyjęła budżet na 2022 r. Zakłada on dochody w kwocie 17,2 mln zł, a wydatki na poziomie 18,8 mln zł. Co ciekawe ponad 1,5 mln zł deficytu gmina nie zamierza pokryć z kredytu, a z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych pieniędzy znajdujących się na rachunku bieżącym. Aż 6,1 mln zł Rudnik zamierza wydać na inwestycje (w 2021 r. było to 3,4 mln zł).

Najwięcej (3 mln zł) pochłoną wydatki na drogi. Gmina chce rozbudować lub przebudować szosę w Wierzbicy, odcinek Płonka – Płonka Poleśna, drogę w Płonce w kierunku Mościsk, a także trasę Maszów – Majdan Łuczycki. 1,4 mln zł ma kosztować termomodernizacja budynku urzędu gminy oraz budowa Wiejskiego Domu Kultury w Maszowie. 573 tys. zł władze chcą przeznaczyć na wymianę opraw na energooszczędne oprawy LED w Rudniku oraz montaż nowych opraw oświetleniowych LED w miejscowościach: Wierzbica, Równianki i Maszów.

194 tys. zł pochłonie kontynuacja rozpoczętej w 2021 r. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 1,4 mln zł – montaż instalacji fotowoltaicznych, 263 tys. zł – budowa oświetlenia ulicznego w Płonce i Majdanie Łuczyckim, 1,8 mln zł – termomodernizacja szkół podstawowych w Rudniku i Płonce, a 50 tys. zł gmina wyda na zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Rudnik. Gmina dołoży się też do inwestycji powiatowych. 321 tys. zł do rozbudowy drogi powiatowej Chorupnik-Rudnik wraz z budową chodnika w miejscowości Suszeń, a 154 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę dróg powiatowych: w miejscowości Joanin, Płonka – Bzowiec oraz Suszeń – Potasznia. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here