Śmieci droższe o 250 tys. zł

Milion złotych kosztować będzie gminę Krasnystaw w 2020 r. odbiór i wywóz śmieci To o ok. 250 tys. zł więcej niż rok temu. Od 1 lipca wzrosną więc opłaty za śmieci.

Od 1 lipca odbiorem i transportem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminie Krasnystaw będzie się zajmować ta sama firma co do tej pory, czyli Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zakręciu.

Nowa umowa będzie realizowana przez 1,5 roku według zmienionych zasad, dostosowanych do znowelizowanej ustawy śmieciowej. Nowe przepisy nakładają na samorządy m.in. obowiązek zwiększenia częstotliwości odbioru śmieci zmieszanych i biodegradowalnych, które w gminie Krasnystaw były odbierane częściej od maja do września.

Nowa ustawa wydłuża ten okres także na kwiecień i październik. Zasady segregacji śmieci nie zmieniają się. Szacuje się, że odbiór i transport odpadów z nieruchomości zamieszkałych do końca 2021 roku będzie kosztować gminę ponad 700 tys. zł, ale ostateczne koszty będą zależeć od ilości śmieci. Umowa dotyczy także tzw. odpadów problemowych czyli na przykład zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

To jednak tylko część kosztów obsługi całego systemu śmieciowego. Do tego trzeba doliczyć m.in. koszty zagospodarowania odpadów i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz koszty administracyjne. Szacuje się, że obsługa całego systemu gospodarki śmieciowej w gminie będzie kosztować w 2020 r. prawie 1 mln zł, przy ponad 750 tys. zł w 2019.

Zgodnie z przepisami ustawowymi samorząd nie może zarabiać ani dopłacać do systemu śmieciowego. Pieniądze na pokrycie wszystkich kosztów mogą pochodzić wyłącznie z opłat od mieszkańców. Dlatego w maju rada gminy Krasnystaw podwyższyła stawki tych opłat, wprowadzając także nową ulgę za gromadzenie niektórych odpadów na kompostownikach.

Stawka za odpady segregowane wzrośnie od 1 lipca z 10 do 14 zł od osoby, a opłata za śmieci niesegregowane będzie wynosić 30 zł zamiast dotychczasowych 28 zł. Z nowej ulgi będą mogli skorzystać właściciele nieruchomości, którzy trawy, liści, kwiatów, odpadów pochodzących z warzyw czy owoców nie będą oddawać tylko gromadzić na kompostownikach. W takim przypadku opłata śmieciowa będzie niższa o 4 zł. Kolejne 2 zł mniej od osoby zapłacą rodziny z Kartą Dużej Rodziny. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here