Śmieci schowają pod ziemię

Podziemne kontenery są od lat stosowane w miastach Europy Zachodniej

Podziemne kontenery na śmieci pojawią się prawdopodobnie jeszcze w tym roku na Wieniawie i Starym Mieście. Z takiego rozwiązania chcą skorzystać np. mieszkańcy bloków przy Al. Racławickich 11 i 13.


– Wyłożymy na ten cel część środków z rezerwy celowej. Pozostaje tylko kwestia ustaleń mieszkańców tych wspólnot z wykonawcą – mówi Tomasz Makarczuk, przewodniczący zarządu dzielnicy Wieniawa.
A mowa o niespotykanych dotąd w mieście pojemnikach, w których śmiecie będą składowane pod ziemią. Nad powierzchnię gruntu wystawać będzie tylko obudowa z drewna, aluminium lub kompozytu. Ma być schludnie, bez odoru.
– Właściwa przegroda na odpady zakopana jest na głębokości 1,5 metra. Zgodnie z zapisami nowelizowanej ustawy o segregacji przygotowujemy pojemniki na pięć frakcji: papier, szkło, metale z tworzywami sztucznymi, odpady ulęgające biodegradacji i zmieszane. Jesteśmy w trakcie negocjacji z mieszkańcami wspólnot mieszkaniowych i jednej spółdzielni na Wieniawie, ale też z radą dzielnicy Stare Miasto – mówi Łukasz Kubera, przedstawiciel handlowy firmy Świat Pojemników, wykonawcy ekologicznych śmietników.
Koszt całego kompletu ekologicznych pojemników, o które starają się mieszkańcy Wieniawy, oscyluje w granicach 25-30 tysięcy złotych.
– Takie pojemniki ekspresowo się opróżnia. Podjazd służb, opróżnienie i wstawienie z powrotem pustego worka o pojemności 5 metrów sześciennych trwa niecałe dwie minuty – dodaje Łukasz Kubera.
Stare Miasto też wyraża zainteresowanie takimi pojemnikami.
– Dla mieszkańców byłby to spory koszt do udźwignięcia, stąd chcemy sfinansować pojemniki z rezerwy celowej dzielnicy – mówi Marcin Pukas, przewodniczący zarządu dzielnicy Stare Miasto. – Zainteresowanie wyrażaliśmy już w tamtym roku, jednak wątpliwości miał Wydział Ochrony Środowiska. Trwają ustalenia dotyczące cen i parametrów pojemników. Nie obędzie się bez pozwoleń z Wydziału Ochrony Środowiska czy miejskiego konserwatora zabytków. Do przyszłego roku powinniśmy się uporać z tym przedsięwzięciem
W tej dzielnicy lokalizację pojemników na pełną frakcję odpadów przewiduje się przy ulicach Kowalskiej i Furmańskiej, z tyłu sklepu Lewiatan. BACH