Śmieci w górę, diety też

Stawki lokalnych podatków oraz opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Krasnystaw będą w 2023 roku wyższe – zdecydowała Rada Gminy Krasnystaw. Jednocześnie, po raz pierwszy od ponad 10 lat, radni podnieśli sobie diety.

Stawki lokalnych podatków w 2023 r. będą wyższe o wskaźnik ubiegłorocznego wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny, czyli o 11,8 procent. Podatek rolny wzrósł ze 145 zł do 162,5 zł za hektar przeliczeniowy. Stawka podatku od gruntów związanych z działalnością gospodarczą wynosi 1,16 zł za mkw. (dotychczas 1,03 zł), a od pozostałych gruntów – 35 gr, zamiast dotychczasowych 31 gr.

Podatek za budynki związane z działalnością gospodarczą został ustalony na poziomie 28,78 zł (w 2022 – 2,74 zł). Radni podnieśli również wysokość opłat śmieciowych z dotychczasowych 14 zł do 18 zł od osoby. Wyższa jest za to ulga dla tych gospodarstw, które mają własne kompostowniki (w 2022 r. wynosiła 4 zł, teraz 5 zł). Jeszcze mniej zapłacą gospodarstwa uprawnione do „Karty Dużej Rodziny” (11 zł od osoby). Opłata za odpady niesegregowane wzrosła z 30 zł do 40 zł.

Rada Gminy Krasnystaw zmieniła również wysokości diet radnych ustalone jeszcze w 2011 r. Zrobiła to chyba jako ostatnia w całym regionie, bo w innych samorządach diety i wynagrodzenia dla wójtów, korzystając z podniesienia w 2021 roku przez rząd tzw. kwoty bazowej, podwyższono już rok temu. Wynagrodzenie przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw wzrosło z 1342,07 zł do 1803,74 zł, wiceprzewodniczący rady i przewodniczący komisji rady będą otrzymywać 901,87 zł, zamiast 671,03 zł, a dieta zwykłych radnych wzrosła z 536,83 zł do 730,08 zł. (kg)