Śmieci wzdłuż Torowej

O uprzątnięcie zaśmieconej ulicy Torowej zaapelowała Marta Wcisło z klubu radnych Krzysztofa Żuka. Skierowała w tej sprawie interpelację do prezydenta. Sprawą zajęła się już Straż Miejska.

„Mieszkańcy spacerujący z rodzinami ulicą Torową i rowerzyści zgłaszają pilną potrzebę uprzątnięcia zalegających wzdłuż ulicy zanieczyszczeń nagromadzonych przez wiele lat w postaci: gruzu, worków foliowych, plastikowych butelek, odzieży czy różnego rodzaju sprzętów” – napisała Marta Wcisło w interpelacji do prezydenta. Radna sugerowała, że „Straż Miejska powinna podjąć interwencję mającą na celu spowodowanie uprzątnięcie terenu”.

Sęk w tym, że znaczna część wskazanego przez radną terenu należy do Polskich Kolei Państwowych. – Są to tereny nieogrodzone, ale wykorzystywane przez mieszkańców do szeroko rozumianych celów rekreacyjnych. W wyniku czynności przeprowadzonych przez SM potwierdzone zostały nieprawidłowości. Funkcjonariuszka prowadząca sprawę poinformowała zarządcę terenu o stwierdzonych zaniedbaniach i zobowiązała go do ich uprzątnięcia – odpowiada Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta i dodaje, że „działania zmierzające do doprowadzenie terenu do stanu zgodnego z prawem będą przez Straż Miejską kontynuowane, aż do faktycznego załatwienia interwencji i utrzymania czystości”.

Sekretarz zdradził, że „uchybienia porządkowe” zostały również stwierdzone na działkach należących do osób prywatnych. – Teren będzie na bieżąco monitorowany przez SM, a w przypadku braku poprawy w utrzymaniu czystości, ze strony właścicieli i zarządzających nieruchomościami, będą podejmowane czynności prawne – zapowiada A. Wojewódzki. GR