Socjal: 8000 zł

Niektórzy co miesiąc otrzymują pomoc finansową w wysokości nawet 8 tysięcy zł. Jest to kwota, którą – odliczając pieniądze przyznane na obiady dla dzieci – dostają „na rękę”. Podajemy kolejne przykłady rodzin z powiatu chełmskiego, dla których 500+, zasiłki i świadczenia z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej są głównym źródłem utrzymania.

Temat rekordowych zasiłków, które trafiają do rodzin z Chełma i okolicznych gmin, który poruszyliśmy na naszych łamach kilka tygodni temu, wywołał dyskusję wśród Czytelników.
– Łatwo się liczy cudze pieniądze. Przyjemnie sobie wyobrazić takie sumki do rozdysponowania na własną niewielką rodzinkę, ale prawda jest taka, że w rodzinach wielodzietnych wydatków jest zawsze więcej niż pieniędzy – komentowała pod artykułem pani Joanna.
Inni sprawę widzieli zgoła inaczej. – Wiadomo, są różne sytuacje, ale są rodziny, które, za przeproszeniem, mają gdzieś pracę – pisała Monika. – Cała prawda, po co pracować, jak MOPR da i do tego 500+. Żyć nie umierać. Znam takie osoby, co nawet nie myślą o pracy – dodała Edyta, a Ewa skwitowała: – Kiedyś ludzie chcieli pracować, a teraz rozdaje się pieniądze podatników i tworzy patologie.
Nawet pracownicy Gminnych Ośrodków Pomocy nie kryją, że są pewne środowiska, w których życie na zasiłku to standard. – Jeśli nie pracował dziadek, później ojciec i otrzymywali wsparcie z pomocy społecznej, to kolejne pokolenie powiela ten schemat – mówią i wcale nie dziwią się oburzeniu tych, którzy przez całe życie pracują na swój byt i nie dorobili się takich zarobków, jakie mają co niektórzy „na socjalu”.

Jednocześnie przypominają, że należy pamiętać o tym, że wśród „zasiłkowiczów” są osoby, które znalazły się w sytuacji bez wyjścia i muszą się zgłosić po wsparcie. To m.in. matki samotnie wychowujące kilkoro dzieci, w tym niepełnosprawne. – Inną kwestią jest to, że są różne stopnie niepełnosprawności. Są dzieci, które bardzo ciężko chorują, a matki muszą być przy nich niemalże 24 godziny na dobę. Takim kobietom powinniśmy przekazywać jak największą pomoc i to nie tylko poprzez zapewnianie środków finansowych, ale także wsparcie specjalistów. Jednak na taką matkę nie możemy patrzeć tak samo, jak na matkę dziecka, które ma orzeczoną lekką niepełnosprawność – zwraca uwagę jeden z kierowników GOPS w powiecie chełmskim. Prosi, żeby nie podawać przy tej wypowiedzi jego nazwiska.
Przedstawiamy kolejne przykłady najwyższych zasiłków w gminach powiatu chełmskiego:
Wojsławice. Matka samotnie wychowująca trójkę dzieci, w tym jedno niepełnosprawne. Otrzymuje od GOPS w Wojsławicach: zasiłek rodzinny – 383 zł, dodatek z tytułu rodziny wielodzietnej – 95 zł, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 110 zł, dodatek na dojazdy dzieci do szkoły – 69 zł, zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł, świadczenie pielęgnacyjne – 1 406 zł, fundusz alimentacyjny – 1 500 zł, świadczenie wychowawcze – 1 000 zł, łącznie 4 716 zł.
Dwoje rodziców i sześcioro dzieci, w tym jedno niepełnosprawne. Otrzymują: zasiłek rodzinny – 631 zł, dodatek z tytułu rodziny wielodzietnej – 285 zł, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 110 zł, dodatek na dojazdy dzieci do szkoły – 113 zł, zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł, świadczenie pielęgnacyjne – 1 406 zł, świadczenie wychowawcze – 2 000 zł, łącznie 4 698 zł.

Dwoje rodziców i pięcioro dzieci, w tym jedno niepełnosprawne. Zasiłek rodzinny – 631 zł, dodatek z tytułu rodziny wielodzietnej – 285 zł, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji – 110 zł, zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł, świadczenie pielęgnacyjne – 1406 zł, świadczenia wychowawcze – 2000 zł, łącznie 4 585 zł.
Białopole. Rodzina ośmioosobową – sześcioro dzieci i rodzice, w której jedno dziecko jest niepełnosprawne i na jedno pobierane są alimenty z funduszu alimentacyjnego. Rodzinie w grudniu ubiegłego roku przysługiwały: świadczenie wychowawcze – 3 000 zł, zasiłek rodzinny – 715 zł, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 113 zł, dodatek z tytułu rodziny wielodzietnej – 380 zł, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 110 zł, zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł, świadczenie pielęgnacyjne – 1 300 zł, fundusz alimentacyjny – 300 zł, dożywianie dzieci w szkołach – 244 zł, stypendium szkolne za miesiące wrzesień, październik, listopad (wypłata w grudniu) – 1 440 zł. Razem 7 755 zł.
Kamień. Rodzina siedmioosobowa niepełna, matka i sześcioro dzieci. Otrzymują: świadczenia wychowawcze – 3 000 zł, świadczenia rodzinne – 974 zł, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 400 zł, zasiłek okresowy – 562 zł, dożywianie dzieci w szkołach – 250 zł, stypendium socjalne – 250 zł. Razem 5 436 zł.
Rodzina sześcioosobowa niepełna, matka i pięcioro dzieci. Otrzymują: świadczenia wychowawcze – 2 500 zł, świadczenia rodzinne – 1 876 zł, zasiłek okresowy – 304 zł, dożywianie dzieci w szkołach – 200 zł, stypendium socjalne – 274 zł. Razem 5 154 zł.
Rodzina pełna siedmioosobowa, pięcioro dzieci. Otrzymują: świadczenia wychowawcze – 2 000 zł, świadczenia rodzinne – 1 054 zł, zasiłek okresowy 851 zł, dożywianie dzieci w szkołach – 230 zł, stypendium socjalne – 393 zł. Razem 4 528 zł.

Ponadto rodziny te korzystają z pomocy w formie żywnościowej (46 kg na osobę w rodzinie) z Fundacji Bank Żywności w Lublinie.
Leśniowice. Rodzina z piątką dzieci. Otrzymują: zasiłek okresowy – 875,5 zł, świadczenie wychowawcze – 2 500 zł, świadczenie rodzicielskie – 1 000 zł, świadczenia rodzinne – 847 zł. Razem 5 222,5 zł. Do tego dochodzi jeszcze opłacenie obiadów dla dzieci na szkolnej stołówce.
Kobieta żyjąca w konkubinacie, czworo dzieci. Pobiera: specjalny zasiłek opiekuńczy – 520 zł, świadczenie wychowawcze – 2 000 zł, fundusz alimentacyjny – 900 zł, świadczenia rodzinne – 657 zł, zasiłek okresy – 503,5 zł. Razem 4 580,5 zł. Plus opłacanie obiadów w szkole.
Matka samotnie wychowująca czworo dzieci. Otrzymuje: fundusz alimentacyjny – 1 000 zł, świadczenie wychowawcze – 2 000 zł, świadczenia rodzinne – 657 zł. Razem 3 657 zł. Plus opłacanie obiadów w szkole.
Rodzina z czwórką dzieci. Pobierają: świadczenia rodzinne 755 zł, świadczenie wychowawcze – 2 000 zł, zasiłek okresowy 1 034,5 zł. Razem 3 789,5 zł. Plus opłacanie obiadów w szkole.
Żmudź. Rodzina ośmioosobowa, rodzice i sześcioro dzieci. Otrzymują: zasiłek rodzinny – 686 zł, dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej – 380 zł, świadczenie wychowawcze – 3 000 zł, zasiłek okresowy – 1 373 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 1 345,6 zł. Razem 6 784,6 zł. Do tego opłacanie obiadów w szkole średnio 392 zł.
Rodzina dziewięcioosobowa, rodzice i siedmioro dzieci, w tym jedno dziecko z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Otrzymują: zasiłek rodzinny – 839 zł, dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej – 475 zł, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90 zł, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 113 zł, świadczenie pielęgnacyjne – 1 300 zł, zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł, świadczenie wychowawcze – 3 500 zł. Razem – 6 470 zł. Do tego opłacanie obiadów w szkole średnio 588 zł.

Matka samotnie wychowująca sześcioro dzieci. Otrzymuje: zasiłek rodzinny – 744 zł, dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej – 380 zł, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 138 zł, świadczenie wychowawcze – 3 000 zł, fundusz alimentacyjny – 1 800 zł. Razem 6 062 zł. Do tego opłacanie obiadów w szkole średnio 490 zł.
Matka samotnie wychowująca ośmioro dzieci. Otrzymuje: zasiłek rodzinny – 744 zł, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dzieci – 386 zł, dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej – 380 zł, dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 69 zł, świadczenie wychowawcze – 3 000 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 992 zł. Razem 5 571 zł. Do tego opłacanie obiadów w szkole średnio 588 zł.
Wierzbica. Rodzice i pięcioro dzieci. Otrzymują: świadczenie wychowawcze – 2 500 zł, świadczenie rodzinne – 876 zł, fundusz alimentacyjny – 1 300 zł. Razem 4 676 zł. Do tego dochodzi dożywianie trojga dzieci w szkole.
Rodzice i pięcioro dzieci. Pobierają: świadczenie wychowawcze – 2 500 zł, świadczenie rodzinne – 1 847 zł. Razem 4 347 zł.
Rodzice i sześcioro dzieci. Otrzymują: świadczenie wychowawcze – 2 500 zł, świadczenie rodzinne – 1 244 zł. Razem 3 744 zł. Plus dożywianie dzieci w szkole dla pięciorga dzieci.
Dorohusk. Matka i sześcioro dzieci. Otrzymują: świadczenia rodzinne – 1 262 zł, świadczenia wychowawcze – 3 000 zł, fundusz alimentacyjny – 2 200 zł. Razem 6 462 zł. Do tego dochodzi dożywianie szóstki dzieci w szkole.

Matka i siedmioro dzieci. Otrzymują: fundusz alimentacyjny – 1 380 zł, świadczenia rodzinne – 1 273 zł, świadczenia wychowawcze – 2 500 zł, zasiłek okresowy – 729,5 zł. Razem: 5 882,5 zł. Plus dożywianie dzieci w szkole.
Dwoje bezrobotnych rodziców i pięcioro dzieci. Otrzymują: świadczenia rodzinne – 945 zł, świadczenia wychowawcze – 2 500 zł, zasiłek okresowy – 1 251,5 zł. Razem 4 696,5 zł. Plus dożywianie dzieci w szkole.
Dwoje bezrobotnych rodziców i pięcioro dzieci. Otrzymują: świadczenia rodzinne – 905 zł, świadczenia wychowawcze – 2 500 zł, zasiłek okresowy – 700,55 zł. Razem 4 105,55 zł. Plus dożywianie dzieci w szkole.
Ruda-Huta. Rodzina wielodzietna. Otrzymuje: świadczenie wychowawcze – 5 000 zł, zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych – 1 752 zł, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 700 zł. Razem 7 452 zł.
Rodzina wielodzietna, w której znajduje się dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością. Otrzymują: zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych – 577 zł, zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł, świadczenie pielęgnacyjne – 1 406 zł, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 1 300 zł, świadczenie wychowawcze – 1 500 zł. Razem 4 936 zł.
Rodzina wielodzietna. Otrzymują: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego – 1 273 zł, świadczenie wychowawcze – 2 500 zł. Razem 3 773 zł.
Sawin. Rodzina wielodzietna. Korzysta z: świadczenia rodzicielskiego – 1 000 zł, funduszu alimentacyjnego 1 550 zł, świadczenia rodzinnego 1 179 zł, świadczenia wychowawczego 3 000 zł. Ponadto może skorzystać z dożywiania dzieci w szkole w okresie nauki, oraz pomocy żywnościowej (wartość takiej pomocy to ok. 220 zł), stypendium szkolnego dla dzieci w kwocie po 306 złotych miesięcznie. Razem pomoc dla rodziny wynosi miesięcznie ok. 8 000 zł. (mg)