Solary już teraz, fotowoltaika niebawem

Już niebawem mieszkańcy gminy Włodawa będą mogli korzystać z instalacji solarnych. W marcu ruszył montaż kolektorów solarnych w ramach projektu „Energia z natury – solary w Gminie Włodawa”.

– Solary, to nie tylko wygoda i oszczędności dla mieszkańców, ale przede wszystkim zmniejszenie niskiej emisji oraz poprawa jakości powietrza, jakości życia i zdrowia mieszkańców gminy – mówi wójt Tadeusz Sawicki.
W obecnej edycji programu, dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w 240 gospodarstwach domowych zamontowane zostaną instalacje solarne na łączną kwotę 2 mln 132 tys. 363 zł. Dofinansowanie Unii Europejskiej stanowi 85 procent kosztów kwalifikowanych. Biorąc pod uwagę poprzednią edycję programu łącznie na ternie gminy z instalacji solarnych będzie korzystało 581 gospodarstw domowych.
Gmina czeka również na decyzję w sprawie programu dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej. Ten wniosek umożliwi zaspokojenie potrzeb na prąd w stu czterdziestu gospodarstwach domowych. Jednak przed podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim pracownicy Urzędu Gminy skontaktują się z osobami zainteresowanymi montażem instalacji w celu potwierdzenia gotowości współfinansowania. Szacowany wstępnie wkład finansowy mieszkańca będzie sięgał kwoty dwóch i pół tysiąca złotych za jeden kilowat zainstalowanej mocy. Kwota ta, chociaż niemała, jest możliwa do odzyskania w krótkim czasie, szczególnie w gospodarstwach o dużym poborze energii. Jest to możliwe dzięki zapisom ustawowym zgodnie z którymi nadmiar wytworzonego prądu w czasie dnia jest oddawany do sieci, po to aby, co prawda nie sto, ale osiemdziesiąt procent tego prądu odebrać wieczorem. Istotnym jest również to, że rozliczenie przekazanej do sieci energii i pobranej będzie następowało w okresach półrocznych.
Największe w skali kraju nasłonecznienie gminy i powiatu włodawskiego jest ogromnym atutem, którego wykorzystanie jest szansą i obowiązkiem mieszkańców. Znaczenie tego atutu zdają się rozumieć oni sami jak i władze włodawskich gmin. (a)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here