Solary ogrzeją Żółkiewkę

Wójt Żółkiewki informuje, że 28 maja została podpisana umowa na dostawę i montaż 520 sztuk instalacji solarnych na terenie gminy.

Jest to kolejny etap realizacji projektu pod nazwą „Odnawialne Źródła Energii w gminie Żółkiewka – kolektory słoneczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. Wykonawcą zadania jest firma Antinus z siedzibą w Skierniewicach. Termin realizacji inwestycji to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli do dnia 28 maja 2019 roku.

– Następnym działaniem będzie aktualizacja dokumentacji technicznej. W tym celu zostaną przeprowadzone oględziny istniejącej instalacji w każdym budynku ujętym w projekcie, podczas którego zostaną zweryfikowane informacje podane przez mieszkańców w ankiecie. Właściciele nieruchomości zostaną poinformowani o rodzaju instalacji solarnej, jaka zostanie u nich zamontowana oraz o zakresie prac niezbędnych do jej włączenia w instalację domową – informuje Jacek Lis, wójt gminy Żółkiewka.

Wójt dodaje, że zostaną zorganizowane spotkania sołeckie, na których mieszkańcy uzyskają informacje dotyczące realizacji inwestycji oraz umowy do podpisu w sprawie finansowania montażu kolektorów słonecznych. (k)