Solary z dopłatą

Gmina Żmudź otrzyma dotację na zakup i montaż kolektorów słonecznych na domach mieszkańców. Wartość całego projektu to ponad 2 mln zł.

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę, na mocy której dofinansowanie uzyskał wniosek Gminy Żmudź pn. „Instalacje OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Żmudź”. Projekt dotyczy zakupu i montażu 166 zestawów instalacji solarnej w budynkach mieszkalnych oraz
5 pomp ciepła do podgrzewania w budynkach mieszkalnych. Wartość projektu to ponad 2 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to ponad 1,5 mln zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. (opr. mo)