Sołectwa docenione

Działają, aby żyło się lepiej, wygodniej i w ładniejszym otoczeniu. I za to właśnie zostały docenione. Przedstawiamy najaktywniejsze sołectwa w gminie Wojsławice.

Putnowice-Kolonia i Turowiec. To te sołectwa można postawić za wzór i to one zwyciężyły w organizowanym po raz pierwszy konkursie na „Najaktywniejsze Sołectwo Gminy Wojsławice 2017”.
A łatwo nie było. Trzeba było nie tylko wykazać się działalnością na rzecz środowiska lokalnego, ale również podejmować ciekawe inicjatywy, dbać o atrakcje turystyczne i miejsca pamięci narodowej, wykazać aktywnością podczas dożynek, czy pozyskać środki zewnętrzne.
– Oba te sołectwa miały się czym pochwalić przy każdej ocenianej kategorii – przyznaje Henryk Gołębiowski, wójt gminy.
Przykłady? W Putnowicach-Kolonii w ciągu zaledwie kilkunastu ostatnich miesięcy zorganizowano cykliczne zajęcia tańca zumba i kurs języka angielskiego, przygotowano festyn dla dzieci, wspólnymi siłami odnowiono świetlicę (w pracach brało udział 40 mieszkańców) i zakupiono sprzęt dla straży pożarnej. A to dopiero początek długiej listy aktywności mieszkańców tego sołectwa.
Drugie miejsce w konkursie zdobyły sołectwa Rozięcin i Huta, a trzecie Nowy Majdan i Stary Majdan. Wyróżnienia otrzymały: Krasne, Czarnołozy oraz ul. Uchańska.
Zwycięzcy otrzymali w zależności od miejsca od 2 do 1 tys. zł, a wręczenie nagród odbyło się podczas gminnego święta plonów w Wojsławicach. (mg)