W sołectwach o pieniądzach

Na prośbę gminy Izbica zamieszczamy terminarz zebrań w sprawie podziału środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego.

Szczegółowy terminarz zebrań: 5 września – Mchy (Dom Ludowy o 14.30), Ostrówek i Tarnogóra Kolonia (SP w Tarnogórze Kolonii o 15.30), 6 września – Ostrzyca (remiza OSP o 16.30), Romanów (OSP o 15.30), 7 września – Bobliwo (OSP o 14.30), Tarnogóra (Dom Kultury o 16.00), 8 września – Orłów Drewniany Kolonia (mieszkanie sołtysa o 14.30), Orłów Drewniany (Zespół Szkół o 15.30), 9 września – Izbica Osada (urząd gminy o 15.30), Izbica Wieś o 17.00), 12 września – Majdan Krynicki (mieszkanie sołtysa o 14.30), Stryjów (OSP o 15.30), 18 września – Wirkowice I i II (Dom Ludowy o 11.00), 19 września – Dworzyska (OSP o 15.30), Wał (OSP o 14.30), 20 września – Orłów Murowany (OSP o 16.00), Orłów Murowany Kolonia (OSP o 14.30), 21 września – Wólka Orłowska (OSP o 15.30), Topola (OSP o 14.30), 22 września – Kryniczki (OSP o 14.30), 25 września – Tarzymiechy I, II i III (Szkoła Podstawowa o 10.30). (k)