Solidarni z misjonarzami

W drugą niedzielę Wielkiego Postu, w tym roku 17 marca, Kościół obchodził Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.


Polscy misjonarze mogą liczyć na rodaków, którzy wspierają ich zarówno modlitwą, jak i finansowo. W ubiegłym roku w całej Polsce zebrano 1 965 390, 86 zł. Tegorocznej modlitwie i zbiórce ofiar do puszek przyświecało hasło: „Misjonarze mocą Ducha ”.

Kościół podkreśla, że głównym sprawcą misji jest Duch Święty, gdyż to On wzbudza powołania misyjne u kapłanów, osób konsekrowanych oraz wiernych świeckich. Tam, gdzie dociera 2004 polskich misjonarek i misjonarzy, odradza się i umacnia nadzieja. Dzięki światłu Ducha Świętego są oni gotowi wypełnić mandat misyjny, porzucić rodzinne strony, bliskich i własne wspólnoty i pójść z Ewangelią do ludzi innych kultur, języków i obyczajów. Z roku na rok przybywa też ludzi świeckich, którzy gdzieś na krańcach świata chcą dzielić się wiarą i zrobić coś dobrego dla innych, niejednokrotnie narażając nawet swoje życie.

Tragiczne zabójstwo dwa lata temu polskiej wolontariuszki w Boliwii odbiło się szerokim echem na całym świecie. Jednak tragiczna śmierć Heleny Kmieć nie odstraszyła nowych wolontariuszy. Muszą oni posiadać pewne predyspozycje psychiczne, wolę działania, być w wieku 24-40 lat mieć, dobre zdrowie psychofizyczne potwierdzone przez lekarza, szczerą intencję bezinteresownej pracy misyjnej, rekomendację proboszcza parafii odbyło, co najmniej kilkumiesięczny wolontariat w kraju misyjnym lub w jednym z krajów Kościoła na Wschodzie, np. na Ukrainie, Białorusi czy Estonii.

W ubogich krajach Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji i Oceanii misjonarze głoszą Dobrą Nowinę o zbawieniu oraz niosą pomoc potrzebującym. Służą chorym, samotnym, opuszczonym, gnębionym ze względu na wiarę czy ze względów politycznych. Są solidarni z uchodźcami oraz ofiarami przemocy i niesprawiedliwości.

Prowadzą między innymi przedszkola i szkoły, dając możliwość zdobycia wykształcenia i zawodu. Polscy misjonarze otwierając się na inspiracje, światło i moc Ducha Świętego, nie lękają się wchodzić w trudną rzeczywistość i ją zmieniać. Swą modlitwą, pracą i cierpieniem budzą nadzieję na lepszą przyszłość u tych, którzy zdają się być jej całkowicie pozbawieni. Duch Święty działa także w naszych sercach, ożywiając świadomość odpowiedzialności za misje i pobudzając nas do ofiarności i zaangażowania misyjnego.

Dzieło pomocy

Od 2005 roku przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji działa Dzieło Pomocy „Ad gentes”. Każdego roku wspiera ono ponad 160 projektów ewangelizacyjnych, edukacyjnych, medycznych i charytatywnych. Dużą liczbę projektów stanowią medyczne: te dotyczące leczenia i pomocy chorym. Dotyczą one zakupu lekarstw przeciwmalarycznych, antybiotyków, witamin oraz wyposażenia w meble, środki opatrunkowe, sprzęt laboratoryjny i odczynniki, gdyż większość placówek misyjnych prowadzi małe przychodnie zdrowia, laboratoria, szpitale, porodówki oraz apteki.

Siostry zakonne zajmują się udzielaniem pomocy chorym i niepełnosprawnym, najbardziej potrzebującym i skazanym na wykluczenie społeczne. Czynią to w domach, hospicjach i misyjnych ochronkach. Projekty charytatywne skupiają się na walce z głodem i niedożywieniem. Dzieło Pomocy „Ad Gentes” dofinansowuje też budowę studni głębinowych w Afryce. Misje można wspierać modlitwą, a także ofiarowując swoje cierpienia, niedostatki, trudy i przykrości życiowe w intencji misjonarzy.

Można też wspierać misje w ciągu całego roku, wysyłając SMS na nr 72 032 o treści „ Misje” ( koszt 2,46 z VAT), wszyscy operatorzy komórkowi udostępniają go Dziełu nieodpłatnie, dzięki czemu cała suma trafia do rąk misjonarzy lub poprzez wpłatę na konto Dzieła Pomocy „Ad Gentes” Bank PeKao S.A. I O. w Warszawie 66 1240 1037 1111 0010 1498 4506. Można też objąć patronatem misyjnym jednego misjonarza lub misjonarkę. Szczegółowe informacje o działalności Dzieła Pomocy „Ad Gentes” można znaleźć na www.adgentes.misje.pl Warto tu przypomnieć, że misjonarze codziennie modlą się w intencji swoich darczyńców.

Elżbieta Kasprzycka