Solidarnościowe już wypłacają

Pierwsze wypłaty dodatków solidarnościowych są na kontach osób, które straciły pracę z powodu epidemii koronawirusa. ZUS przypomina, że wnioski o wypłatę 1400 zł przez trzy miesiące można składać tylko przez Internet.

Do środy (24 czerwca) do Oddziału ZUS w Biłgoraju (dane m.in. Chełma, Krasnegostawu i Włodawy) trafiło 557 wniosków o dodatek solidarnościowy, z kolei w ciągu dwóch następnych dni (do piątku, 26 czerwca) na rachunki bankowe 354 uprawnionych osób trafiły już przelewy ze świadczeniami na łączną kwotę ponad 413 tys. zł. Kolejne wypłaty w poniedziałek.

Przypominamy. O nowe świadczenie mogą ubiegać się osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony wygasła po tym terminie. Żeby otrzymać dodatek, trzeba podlegać ubezpieczeniom społecznym z umowy o pracę łącznie przez co najmniej 60 dni w 2020 roku. Z dodatku nie skorzysta osoba, która podlega ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu – za wyjątkiem ubezpieczenia w urzędzie pracy (jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium) lub ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie. Przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia. Osoba uprawniona dostanie świadczenie najwcześniej za ten miesiąc, w którym złożyła wniosek. Jeśli złoży wniosek w czerwcu, otrzyma dodatek już za czerwiec. Jeśli wniosek wpłynie w lipcu, dodatek będzie przysługiwał od lipca.

Świadczenie przysługuje również bezrobotnym zarejestrowanym już w urzędzie pracy. W takiej sytuacji urząd pracy zawiesi dotychczas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji.

Dodatek solidarnościowy ZUS przelewa na wskazany we wniosku rachunek bankowy w ciągu 7 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania świadczenia. Wniosek należy złożyć maksymalnie do końca sierpnia, ale tylko przez Internet, w Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Konto można założyć, korzystając z podpisu elektronicznego (np. profilu zaufanego) albo przez serwis bankowości elektronicznej czy w dowolnej placówce ZUS. (opr. pc)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here