Sołtys, nie radny

Marek Wójtowicz nie jest radnym gminy Krasnystaw, jak błędnie napisaliśmy tydzień temu, a sołtysem Białki. – Ponadto byłem obecny na całej sesji, gdy radni debatowali o funduszu sołeckim, a z artykułu co innego wynika – podkreśla.

Tydzień temu w tekście „Rada przeciwko funduszowi sołeckiemu” napisaliśmy, że Marek Wójtowicz, nie brał udziału w sesji rady gminy Krasnystaw, podczas której radni decydowali o utworzeniu, bądź nie, funduszu sołeckiego w 2018 r. I popełniliśmy błąd. Marek Wójtowicz nie jest bowiem radnym, a pełni funkcję sołtysa Białki. Brał udział w obradach.
– Ludzie śmieją się, że awansowałem, gratulują mi, a ja nie wiem co powiedzieć. Dobrze więc byłoby sprawę wyprostować – śmieje się Wójtowicz. Radnym z Białki jest oczywiście Skarbimir Więcławik.
– Może ta pomyłka to dobry omen, może trzeba wystartować w najbliższych wyborach samorządowych? – zastanawia się sołtys Białki. (k)