Spójrz na przyszły Lublin!

Od środy, 21 marca, do wglądu mieszkańców Lublina jest druga wersja „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ” – to główny akt planistyczny miasta.


Dyskusję publiczną nad dokumentem zaplanowano na 11 kwietnia o godz. 16 w sali sesyjnej ratusza. Kolejne pięć spotkań dla rad dzielnic odbędzie się 4, 5, 10, 17 i 18 kwietnia o tej samej godzinie.
Godzina i miejsce spotkań nie podobają Radzie Kultury Przestrzeni. – Stoimy na stanowisku, że najlepszą praktyką w zakresie konsultacji społecznych dotyczących planowania przestrzennego jest wyjście z informacją bezpośrednio do mieszkańców, zorganizowanie spotkań w poszczególnych dzielnicach miasta, w znanych mieszkańcom przestrzeniach i godzinach najbardziej dla nich dostępnych. Wierzymy, że realizacja konsultacji społecznych z uwzględnieniem zawartych powyżej propozycji może wpłynąć na wzrost zaangażowania – piszą do prezydenta Lublina Jan Kamiński i Agata Cholewa z Rady Kultury Przestrzeni.
RKP wnosi też o spotkania w terenie (dzielnicach), a także publikację raportu z pierwszego wyłożenia Studium. – Raport taki powinien powstać także ze względu na znaczne społeczne zainteresowanie pierwszym wyłożeniem tego dokumentu do publicznego wglądu – komentują eksperci. Do listopada ubiegłego roku mieszkańcy złożyli około 5 tysięcy uwag.
Na dalsze uwagi urząd czeka do 15 maja. Sam projekt Studium będzie wyłożony do 23 kwietnia w Wydziale Planowania, przy ul. Wieniawskiej w pokoju 1111 w godz. pracy urzędu i na wspomnianych spotkaniach.
Uwagi należy nadsyłać elektronicznie pod adres: planowanie@lublin.eu lub na piśmie (plac Władysława Łokietka 1, 20-109). Z mapką planistyczną można zapoznać się na stronie geoportal.lublin.eu w zakładce „planowanie przestrzenne”.
Zapisy „Studium” wyznaczą kierunek przyszłych inwestycji drogowych czy mieszkaniowych, które będą uściślane na etapie prac na miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. CH