Spójrz na przyszły Lublin!

Od środy, 21 marca, do wglądu mieszkańców Lublina jest druga wersja „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ” – to główny akt planistyczny miasta.


Dyskusję publiczną nad dokumentem zaplanowano na 11 kwietnia o godz. 16 w sali sesyjnej ratusza. Kolejne pięć spotkań dla rad dzielnic odbędzie się 4, 5, 10, 17 i 18 kwietnia o tej samej godzinie.
Godzina i miejsce spotkań nie podobają Radzie Kultury Przestrzeni. – Stoimy na stanowisku, że najlepszą praktyką w zakresie konsultacji społecznych dotyczących planowania przestrzennego jest wyjście z informacją bezpośrednio do mieszkańców, zorganizowanie spotkań w poszczególnych dzielnicach miasta, w znanych mieszkańcom przestrzeniach i godzinach najbardziej dla nich dostępnych. Wierzymy, że realizacja konsultacji społecznych z uwzględnieniem zawartych powyżej propozycji może wpłynąć na wzrost zaangażowania – piszą do prezydenta Lublina Jan Kamiński i Agata Cholewa z Rady Kultury Przestrzeni.
RKP wnosi też o spotkania w terenie (dzielnicach), a także publikację raportu z pierwszego wyłożenia Studium. – Raport taki powinien powstać także ze względu na znaczne społeczne zainteresowanie pierwszym wyłożeniem tego dokumentu do publicznego wglądu – komentują eksperci. Do listopada ubiegłego roku mieszkańcy złożyli około 5 tysięcy uwag.
Na dalsze uwagi urząd czeka do 15 maja. Sam projekt Studium będzie wyłożony do 23 kwietnia w Wydziale Planowania, przy ul. Wieniawskiej w pokoju 1111 w godz. pracy urzędu i na wspomnianych spotkaniach.
Uwagi należy nadsyłać elektronicznie pod adres: planowanie@lublin.eu lub na piśmie (plac Władysława Łokietka 1, 20-109). Z mapką planistyczną można zapoznać się na stronie geoportal.lublin.eu w zakładce „planowanie przestrzenne”.
Zapisy „Studium” wyznaczą kierunek przyszłych inwestycji drogowych czy mieszkaniowych, które będą uściślane na etapie prac na miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. CH

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here