Spółdzielcy w długach!

Prawie 950 tys. zł wynosi zadłużenie czynszowe mieszkańców Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Rekordzistą jest osiedle Chmielna III, gdzie łączna zaległość 66 rodzin to 230 tys. zł. Daje to 3,5 tys. zł na mieszkanie.

Na stronie internetowej Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pojawiła się informacja o wysokości zadłużenia czynszowego poszczególnych osiedli na dzień 30 listopada 2016 r. Kwoty przerażają. Okazuje się bowiem, że mieszkańcy są dłużni Spółdzielni prawie 950 tys. zł. Największy dług mają spółdzielcy z osiedla Chmielna III. 66 mieszkań zalega w opłatach na 230 tys. zł. To prawie 3,5 tys. zł długu na rodzinę. Drugi i trzeci dług w kolei mają osiedla Chmielna II (46 mieszkań zadłużonych na 173 tys. zł) i Chmielna I (35 mieszkań zalega na 170 tys. zł). Na innych osiedlach jest niewiele lepiej. Mieszkańcy bloków KSM na ul. Piłsudskiego oraz Sobieskiego 4a i Piekarskiej 4 zadłużeni są na 102 tys. zł (33 mieszkania), osiedle PCK tzw. stare na 118 tys. zł (20 mieszkań), PCK nowe (wraz z PCK 11 i PCK 13) na 64 tys. zł (14 mieszkań), a osiedle Okrzei (z Pocztową 2) na 72 tys. zł (20 mieszkań). Średni dług jednej rodziny w całej KSM, biorąc pod uwagę jedynie mieszkania zalegające w opłatach przez więcej niż jeden miesiąc, wynosi 3,8 tys. zł.

– Powyższe kwoty obejmują zadłużenia bieżące i zasądzone nakazami zapłaty. Wyjaśniamy, iż w ramach działań windykacyjnych Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa kieruje sprawy zadłużeń do sądu, a następnie do komornika. Ponadto nazwiska osób zadłużonych umieszczane są w Krajowym Rejestrze Długów. Administracja dokonuje też wyłączeń mediów w lokalach oraz realizuje wyroki eksmisyjne – ostrzega zarząd Spółdzielni w oświadczeniu zamieszczonym na stronie ksmkrasnystaw.pl. (kg)