Spółdzielnia ma nową radę

Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ma nową radę nadzorczą, wybraną na Walnym Zgromadzeniu Członków. Jej przewodniczącym został Stanisław Steć. Zarząd KSM pracuje w dotychczasowym składzie. Prezesem pozostał Witold Bazan, a jego zastępcą – Ryszard Ciechański. Zarząd dostał absolutorium, przyjęto też sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata.

Ostatnie Walne Zgromadzenie Członków Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się w 2019 roku. Z powodu pandemii Covid-19 w 2020 i 2021 roku zebrania zostały przełożone. Ponieważ w połowie maja oficjalnie ogłoszono zakończenie pandemii, spółdzielnie miały 60 dni na organizację walnych.

W Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej walne podzielono na kilka części. Ostatnia odbyła się 18 lipca. Członkowie spółdzielni podjęli uchwały m.in. o przyjęciu sprawozdań finansowych za trzy lata: 2019, 2020 i 2021 oraz udzielili zarządowi absolutorium. Wybrali też nową radę nadzorczą w składzie: Janusz Bortacki, Waldemar Fedorowicz, Małgorzata Miszczak, Teresa Mysza, Andrzej Patyra, Anna Pawler, Marek Sikorski, Stanisław Steć i Irena Zawadzka. Trzy osoby: Bortacki, Mysza i Zawadzka, zasiadały w niej w poprzedniej kadencji. Rada ukonstytuowała się na pierwszym posiedzeniu.

Nowym przewodniczącym został Stanisław Steć, a wiceprzewodniczącym – Janusz Bortacki. Na stanowisko sekretarza wybrano Teresą Myszę. Żadnych zmian nie było natomiast w składzie zarządu KSM. Prezesem pozostał Witold Bazan, który spółdzielnią kieruje już 10 lat. Stanowisko wiceprezesa zachował Ryszard Ciechański.

– Tak jak wcześniej wspominałem, w połowie stycznia przyszłego roku zamierzam przejść na emeryturę. Zdania nie zmieniam – mówi W. Bazan. (ps)

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here