Społeczne bloki coraz bliżej

Prawie 50 mln zł ma kosztować budowa pięciu bloków w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Krasnymstawie. Miasto właśnie podpisało ze spółką SIM Lubelskie umowę użyczenia gruntu na cele projektowe i jeszcze w tym roku ma ruszyć nabór chętnych na mieszkania.

W ubiegłym roku miasto Krasnystaw kupiło przy ul. Granicznej dwie działki pod budowę bloków w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej – jedną o pow. 0,6 ha od prywatnego właściciela, drugą o pow. 1,54 ha od powiatu krasnostawskiego. Zgodnie z deklaracją przy przystąpieniu do SIM Lubelskie, Krasnystaw chce wybudować 140 mieszkań.

– Miasto wyznaczyło teren pod inwestycję SIM, a spółka aktualnie pracuje nad przygotowaniem go do aportu, który jest planowany w drugim kwartale br. – informuje Krzysztof Sugalski, wiceburmistrz Krasnegostawu. – Spółka podpisała z miastem umowę użyczenia gruntu na cele projektowe, co pozwoli na rozpoczęcie prac projektowych jeszcze przez wniesieniem gruntu do zasobów spółki i przyspieszy proces inwestycyjny.

Jak podkreśla zastępca burmistrza, inwestycja w Krasnymstawie będzie przygotowana od początku jako indywidualny projekt, dopasowany do możliwości, jakie dają zakupione grunty, ich otoczenie i właściwe przepisy. – Warto wspomnieć, że dla nieruchomości, którą miasto Krasnystaw przygotowało na potrzeby inwestycji zostały przygotowane analizy chłonności – podkreśla K. Sugalski. – Wynika z nich, że możliwe jest wybudowanie na niej nawet 5 budynków wielorodzinnych.

Według przygotowanego kosztorysu wskaźnikowego, całość inwestycji kosztować ma ok. 47,6 mln zł.

W poniedziałek 27 lutego odbędzie się nadzwyczajna sesja rady miasta poświęcona właśnie inwestycji SIM Lubelskie. Radni mają podjąć na niej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Wniosek zostanie skierowany do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wysokość wsparcia to 4 762 904 zł.

SIM Lubelskie została powołana 4 kwietnia 2022 r. przez 17 samorządów województwa lubelskiego, w tym miasto Krasnystaw oraz Skarb Państwa. Zadaniem Spółki jest budowa nowych lokali przeznaczonych na wynajem o umiarkowanym czynszu, które docelowo najemcy SIM będą mogli kupić na własność.

Każdy ze wspólników SIM Lubelskie, w momencie podjęcia uchwały o zgodzie na przystąpienie do spółki, otrzymał od Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 3 mln zł bezzwrotnego grantu na objęcie udziałów w spółce. Jak mówi wiceburmistrz Krasnegostawu, oznacza to, że inwestycja ma już zapewnione finanse na początek realizacji projektu.

– Nie jest to jedyny element montażu finansowego – podkreśla Sugalski. – Oprócz wspomnianych funduszy spółka otrzyma do 35 proc. wartości inwestycji bezzwrotnej dotacji z Funduszu Dopłat, 10 proc. bezzwrotnego wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, od 35 do 45 proc. ma stanowić kredyt SBC udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a pozostała kwota to partycypacja przyszłych najemców, która w założeniu może zostać zaliczona na poczet przyszłego wykupu mieszkania.

W najbliższych miesiącach SIM Lubelskie planuje zlecić wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanych oraz dokumentacji projektowej dla tych lokalizacji, w których planowane są inwestycje, a nie zostały jeszcze skierowane do opracowania. Następnie ma być przeprowadzenie aportów działek, które wciąż pozostają w zasobach wspólników, aby umożliwić ich wykorzystanie w ramach projektu. Na br. jest też zaplanowane zorganizowanie naboru mieszkańców, którzy będą mogli skorzystać z oferty najmu mieszkań w ramach projektu SIM Lubelskie oraz w przyszłości wykupić nieruchomość na własność. (s)