Społecznicy, do dzieła

Ratusz podzielił ponad 3,1 mln złotych, które w tegorocznym budżecie przeznaczył na dofinansowanie działalności świdnickich organizacji pozarządowych, prowadzących działalność kulturalną, sportową, edukacyjno-wychowawczą i charytatywną. Z finansowego wsparcia skorzysta w sumie 12 stowarzyszeń, które do ogłoszonego przez miasto konkursu zgłosiło 26 projektów.


– Współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami jest dla nas bardzo ważna. Doceniamy i wspieramy ich pracę na rzecz naszej społeczności i chcemy, by ich oferta docierała do jak najszerszego grona odbiorów – mówi burmistrz Waldemar Jakson, który w ostatnich dniach podpisał umowy na dofinansowanie projektów zgłoszonych do konkursu przez organizacje zajmującymi się rozwojem kultury, sportu, wychowaniem, edukacją oraz pomocą społeczną.

Największą dotację, 40 tys. zł, otrzyma Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego „Leszczyniacy” na prowadzenie działalności artystycznej i jej promocję w kraju i za granicą. Kwota 30 tys. zł trafi do Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdniku z przeznaczeniem na prowadzenie punktu interwencji dla bezdomnych i uzależnionych od alkoholu. Natomiast Stowarzyszenie Świętej Kingi dostanie dwie dotacje – 7020 zł na organizację koncertu lokalnych artystów pt. „Kolędowe Ostatki” i 10 tys. zł na wyjazdowe koncerty pt. „Święta Kinga Nasza Pani”.

Po dwie dotacje otrzymają również: Klub Motorowy Champion w Świdniku na „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w zakresie cyklotrialu w kategorii seniorów” (25 tys. zł) i „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w cyklotrialu oraz udział we współzawodnictwie sportowym” (10 tys. zł); Lubelski Klub Sportów Walki DAN na „Organizację otwartego Pucharu Polski-Pointfighting Grand Prix w kickboxingu” (7 tys. zł) i „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo oraz udział we współzawodnictwie sportowym” (14 tys. zł); Stowarzyszenie Świdnicki Krąg Kultury na „Aktywację seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej” (2300 zł) i na organizację imprez sportowych w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego w Świdniku (2 tys. zł).

Miasto wesprze również kwotą 20 tys. zł Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdniku („Aktywacja seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej”). Dotację w wysokości 48 tys. zł otrzyma Miejsko-Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świdniku („Organizacja imprez sportowych w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego w Gminie Miejskiej Świdnik”), a 60 tys. zł trafi do Klubu Pływackiego Avia Świdnik na „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu oraz udział we współzawodnictwie sportowym”.

15 tys. zł na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate oraz udział w zawodach otrzyma Lubelski Klub Karate Kyokushin, a 6 tys. złotych na szkolenie i zawody taekwondo dostanie Stowarzyszenie Akademia Sztuk Walki. Niespełna 13 tys. zł miasto przekaże Towarzystwu Śpiewaczemu Arion na projekt „Promocja osiągnięć artystycznych lokalnych twórców, zespołów i chórów w kraju i za granicą poprzez udział w przeglądach, festiwalach, koncertach, itp.”. JN