Społecznie po emeryturę

Janina Szawarska, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Cukrownik” w Siennicy Nadolnej, może pracować i jednocześnie pobierać emeryturę bo – jak tłumaczy – przez jeden dzień funkcję prezesa pełniła społecznie.

Janina Szawarska, prezes SM „Cukrownik” w Siennicy Nadolnej, nie ukrywa swojej niechęci do obecnych władz gminy Krasnystaw, w zasadzie jest jedyną, prawdziwie opozycyjną wobec wójta Janusza Korczyńskiego radną. Nie dziwi więc fakt, że co jakiś czas ktoś chce jej dopiec. Ostatnio jeden z naszych Czytelników, proszący o zachowanie anonimowości, ponowił apel o zbadanie, w jaki sposób Szawarska, cały czas będąc prezesem, zaczęła oprócz pensji pobierać emeryturę. Kilka miesięcy temu napisaliśmy, że prezes prawo do emerytury nabyła osiągając odpowiedni wiek, cały czas jednocześnie pracując. – Jak to jest możliwe? – zastanawia się jeden z mieszkańców gminy Krasnystaw. – Z tego co wiem żeby móc pobierać emeryturę trzeba przynajmniej na jeden dzień zwolnić się z pracy. Pytałem nawet w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy tak nie jest i usłyszałem, że rzeczywiście nie można pozostawać w ciągłym stosunku pracy i jednocześnie przejść na emeryturę. Zastanawiam się, jak pani Szawarskiej się to udało – komentuje mężczyzna.
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Cukrownik” wyjaśniła nam, że rzeczywiście nigdy nie przestała pełnić funkcji prezesa, ale przez jeden dzień była tzw. prezesem społecznym (co jest normalną praktyką w przypadku spółdzielni mieszkaniowych). Formalnie na dobę został zerwany z nią stosunek pracy, obowiązki swoje wykonywała jednak tak samo jak dotychczas. Ten zabiegł pozwolił jej właśnie nabyć praw do emerytury. Prezes przekonuje, że nie złamała prawa tym bardziej, że gdyby było inaczej ZUS nie przyznałby przecież żadnego świadczenia. (kg)

O to, na jakich zasadach odbywa się nabycie praw do pobierania emerytury osób wciąż pracujących, zapytaliśmy Małgorzatę Korbę, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.
– Ubezpieczony, który ukończył powszechny wiek emerytalny, może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o emeryturę. ZUS przyzna prawo do emerytury bez względu na to, czy wnioskodawca jest nadal zatrudniony, czy nie. Natomiast wypłata przyznanego świadczenia jest możliwa dopiero, gdy ubezpieczony rozwiąże stosunek pracy z pracodawcą, u którego był zatrudniony bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury. Ten fakt potwierdza świadectwo pracy, które emeryt dostarcza do ZUS. To, od którego miesiąca ZUS uruchomi wypłatę, zależy od konkretnej daty rozwiązania stosunku pracy i daty dostarczenia świadectwa pracy do ZUS. Oczywiście potem emeryt może zatrudnić się na etat ponownie, nawet u tego samego pracodawcy. Żeby uruchomić wypłatę, przerwa w stosunku pracy musi wynosić co najmniej jeden dzień, a ponowną umowę można rozpocząć dopiero po nabyciu prawa do emerytury – powiedziała nam Małgorzata Korba.