Spór o pietruszkę?

O 16 groszy więcej zapłacą za odprowadzenie ścieków mieszkańcy gminy Wola Uhruska. To właśnie punkt o ustaleniu stawek za wodę i ścieki wzbudził najwięcej emocji na piątkowej sesji Rady Gminy. Dyskusja trwała dobrze ponad godzinę, a szczególne napięcie dało się zauważyć na linii Tadeusz Pawłowski – Marek Kuszneruk.

Posiedzenie zaczęło się od wniosku wójta o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego przystąpienia do planu rewitalizacji gminy. Interpelacji nie było dużo. Zaczął je Zdzisław Dąbrowski, postulując o naprawę dróg i pytając, co z przydomowymi oczyszczalniami i budową świetlicy w Kosyniu. Tadeusz Niewiadomski poprosił o ustawienie w parku w Woli Uhruskiej ławeczek. Zapytał też, czy mieszkańcy mogą skorzystać z usług radcy prawnego w Urzędzie Gminy i przypomniał o problemie z bobrami. Tadeusz Pawłowski pytał o organizację Dni Dobrosąsiedztwa, o scalenia, chciał wiedzieć czy gmina jest już przygotowana do sezonu letniego w kontekście chociażby zatrudnienia ratownika na zalewie Pompka. Radny po raz kolejny zwrócił uwagę wójta na fatalny stan ławek na stadionie i zapytał czy jest szansa na ich wymianę. Chciał też wiedzieć, czy gmina ma tytuł prawny do interesowania się byłą hutą szkła w Woli Uhruskiej. Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej Mirosław Konieczny poprosił o przedstawienie, w ilu imprezach międzyszkolnych na szczeblu powiatowym uczestniczy młodzież z Woli Uhruskiej. Interpelacje zakończyła Teresa Kościuk, która poprosiła, by przy okazji budowy drogi Uhrusk – Łukówek dokonano remontu dróg gruntowych prowadzących do Łanu i do p. Kwiatkowskich w Uhrusku, które systematycznie niszczone są przez większe opady deszczu.
Następnie radni podjęli 8 uchwał. Najpierw ustalili kryteria naboru do przedszkoli, następnie zatwierdzili taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, ustalili wysokość dopłaty do odprowadzania ścieków, ustalili maksymalną kwotę dofinansowania za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, dokonali zmian w uchwale nt. tygodniowego czasu pracy pedagogów i nauczycieli, zgodzili się na przystąpienie do planu rewitalizacji gminy na lata 2017-23, a na koniec zgodzili się na zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Najwięcej kontrowersji wzbudziła druga z kolei uchwała, czyli ta dotycząca nowych stawek za wodę i ścieki. Choć nowe ceny zaproponowane przez PUW były niższe niż w roku ubiegłym (chodzi o ścieki), a cena za wodę pozostała bez zmian, to de facto rachunki mieszkańców gminy za te media wzrosną. Jak to możliwe? Otóż wójt zaproponował, by w tym roku obniżyć dopłatę do ścieków. W efekcie cena za odprowadzenia 1 metra sześciennego ścieków wzrośnie o 18 gr. To nie spodobało się opozycji z Tadeuszem Pawłowskim na czele, którego wsparli Teresa Kościuk i Marian Łubkowski. Z drugiej strony barykady stanął przewodniczący, Marek Kuszneruk. Wymiana zdań między nimi była długa i nierzadko obfitująca w emocje, ale koniec końców uchwała przeszła, i to zdecydowaną ilością głosów. 13 radnych było za, a tylko dwóch – T. Pawłowski i Z. Dąbrowski – wstrzymało się od głosu. (bm)