Spór zbiorowy w MOPR

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej weszła w spór zbiorowy z dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. – Spór nie rozpocząłby się, gdyby przyznano pracownikom podwyżki po półtora tysiąca złotych, o które wnosiliśmy – mówi Bartłomiej Gostomski, wiceprzewodniczący Federacji.

Chełmski MOPR zatrudnia 130 osób. Aż 74 proc. z nich ma uposażenie zasadnicze na poziomie minimalnego wynagrodzenia. 28 stycznia br. Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie, która zrzesza także związkowców chełmskiego MOPR, wystąpiła z pismem do Anny Szalast, dyrektor MOPR w Chełmie, żądając podwyżek dla pracowników tej placówki. Bartłomiej Gostomski, wiceprzewodniczący PFZPSiPS, uzasadniał, że uposażenie pracowników chełmskiego MOPR jest bardzo niskie. Porównano je z zarobkami pracowników urzędu miasta i „dysproporcje są duże”.

Federacja postulowała więc o podwyżkę 1500 zł dla każdego pracownika MOPR, dając dyrektor Szalast czas na ustosunkowanie się do tego postulatu do 14 lutego br. Dyrektor chełmskiego MOPR na naszych łamach tłumaczyła, że MOPR to jednostka organizacyjna miasta, realizująca jego zadania w oparciu o przyznany limit budżetowy. Z kolei w mieście zapewniali, że trwają analizy wysokości uposażeń pracowników jednostek podległych „w celu podjęcia ewentualnej decyzji o zwiększeniu planów budżetowych instytucji, a tym samym podniesieniu uposażeń”. Na razie konkretnych podwyżek pracownikom MOPR nie zaproponowano.

– Zostaliśmy zaproszeni na 8 marca do urzędu miasta na rozmowy w tej sprawie i wybieramy się na nie – mówi B. Gostomski, wiceprzewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. – W związku z tym będzie to pierwsze spotkanie już w sporze zbiorowym, który nie rozpocząłby się, gdyby przyznano podwyżki, o które wnosiliśmy. W tej sytuacji automatycznie jako „Federacja” wchodzimy w spór zbiorowy z dyrektor MOPR.

Dyrektor Szalast mówi krótko: – Podejmujemy rokowania.

Oto odpowiedź miasta na zadane przez nas w tej sprawie pytania: „W budżecie Miasta Chełm na 2022 rok nie zostały zabezpieczone środki finansowe na ten cel i dokonanie regulacji wynagrodzeń we wnioskowanej kwocie nie jest możliwe. Powyższe powoduje, że pomiędzy jednostką Miasta Chełm – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Chełmie a Polską Federacją Związków Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej powstał spór zbiorowy, gdyż upłynął już termin uwzględnienia żądań płacowych. Ponadto o powstaniu sporu zbiorowego został powiadomiony Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie. Jednocześnie, w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, zaproponowano podjęcie rokowań w zakresie zgłoszonych żądań, które odbędą się w marcu 2022 roku przy udziale przedstawicieli Miasta Chełm”. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here