Sport w czasie pandemii

To będzie wyjątkowy konkurs plastyczny. Ognisko TKKF Omega i Szkoła Podstawowa nr 52 oraz Urząd Miasta w Lublinie zapraszają dzieci i młodzież, by w dowolnej technice przedstawiły jak widzą sportowy świat w tym trudnym czasie pandemii Covid-19.


– Koronawirus wywrócił nasze życie do góry nogami – mówi Zbigniew Furman, prezes Ogniska TKKF Omega, pomysłodawca konkursu. Podczas pandemii szczególnie ważne jest bezpieczeństwo, troska o zdrowie, zachowanie ostrożności. Sportowa rywalizacja też nie jest taka jak wcześniej. Wiele imprez, w tym te najważniejsze jak igrzyska olimpijskie czy finały Mistrzostw Europy w piłce nożnej zostały przełożone. Sportowcy jeśli już uczestniczą w zmaganiach, to przy pustych trybunach.

Ten konkurs ma przypomnieć dzieciom i młodzieży te najszlachetniejsze cechy rywalizacji sportowej, a także pogłębić wiedzę dotyczącą roli uprawiania sportu w okresie pandemii. Bardzo źle się stało, że zamknięte dla amatorów zostały boiska, hale lodowiska i baseny – dodaje Z. Furman.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, wychowanków świetlic i domów kultury w Lublinie. Uczestnicy wykonują prace w dowolnej technice (malarstwo, rysunek, plakat, grafika) o wymiarach A3 (30×42) lub A4 (21×30). Każdy może nadesłać dowolną liczbę prac, które powinny być czytelnie opisane (na odwrocie): imię i nazwisko autora, wiek, nazwisko nauczyciela prowadzącego, nazwa i adres placówki oraz telefon kontaktowy.

Termin nadsyłania prac na adres: Szkoła Podstawowa nr 52 ul. Jagiełły 11 (na kopercie napis „konkurs plastyczny – (Sport w czasie pandemii) upływa 6 lutego.

Prace oceniać będzie konkursowe jury. Nagrody zostaną przyznane w trzech grupach wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat oraz 13-14.

Dodatkowe informacje dot. konkursu można uzyskać pod nr tel. 501 755 707 (Ognisko TKKF Omega) oraz 81 7468177 (Szkoła Podstawowa nr. 52).

Ogłoszenie wyników i prezentacja prac oraz rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystego otwarcia „Lubelskich Mistrzostw Europy – Euro 2021”.

Najlepsze dzieła młodych artystów-plastyków będą prezentowane na wystawach w galeriach oraz placówkach kultury, a także w Internecie. MAG