Spotkanie z Brzechwą

Czytelnictwo i promocja książki jest bardzo ważnym zadaniem każdej szkoły.

By zaciekawić i zachęcić uczniów do sięgnięcia po książkę, w Szkole Podstawowej im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance zorganizowano „Spotkanie z Janem Brzechwą”. W wydarzeniu, które odbyło się w ramach współpracy bibliotek szkolnych, uczestniczyli uczniowie dwóch placówek oświatowych gminy Włodawa – z Żukowa i z Różanki. Uczniowie SP w Żukowie, pod opieką Ewy Żakowskiej, zaprezentowali najbardziej znane utwory poety, a następnie dzieci z Różanki odpowiadały na szczegółowe pytania dotyczące ich treści. Spotkania o podobnym charakterze, promujące czytelnictwo, będą kontynuowane. (a)