Spowiedź przez sztukę

W Miejskiej Bibliotece Publicznej otwarto wystawę prac osadzonych we włodawskim Zakładzie Karnym, którzy uczestniczyli w zajęciach „Spowiedź przez sztukę” – programie resocjalizacyjnym wykorzystującym arteterapię. Wernisaż kompozycji powstałych w wyniku wspólnej pracy skazanych oraz terapeutki Jolanty Madej odbył się 5 stycznia.

Podczas wernisażu o celach inicjatywy (m.in. głęboka analiza swojej osoby czy określenie mocnych i słabych stron) opowiedział wychowawca st. kpr. Kamil Śledziński. Szczegółowe założenia działań oraz przebieg spotkań w ramach „Spowiedzi przez sztukę” przybliżyła Jolanta Madej z Pracowni Artystycznej Arteja. Według niej grupa głęboko się zintegrowała. Wyczuwalne było wzajemne zaufanie. Każdy z uczestników pracował nad swoim życiem m.in. za pomocą terapii wizualnej czy technik dramowych. Na temat kojącej roli arteterapii wypowiedzieli się również proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Włodawie ks. Jerzy Ignaciuk oraz o. Piotr Woźnicki z parafii pw. św. Jana Jałmużnika w Orchówku. Również sami osadzeni podzielili się swoimi przemyśleniami na temat udziału w terapii, ostrzegając jednocześnie obecną młodzież z ZSZ nr 1 we Włodawie przed powtarzaniem ich błędów. Przybyli goście obejrzeli też trzy krótkie filmy przybliżające pracę w Zakładzie Karnym we Włodawie, historię działającej w nim Szkoły Średniej, dającej skazanym możliwość uzyskania matury lub zdobycia zawodu, oraz reportaż z zajęć „Spowiedź przez Sztukę”. Spotkanie poprowadziła kpt. Iwona Odyniec. (fot. MBP Włodawa)