Spragnione miejskiego żłobka

Mieszkańcy wskazują, że żłobek można byłoby umiejscowić w budynku obecnie zajmowanym przez Przedszkole nr 77 i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 przenosząc drugą z tych placówek w inne miejsce. Miasto odrzuca jednak taką propozycję

Mieszkańcy Czubów i Węglina od dawna dopominają się o powstanie w tym rejonie miasta choć jednego miejskiego żłobka. Wskazują nawet rozwiązania, które ograniczyłyby koszty uruchomienia takiej placówki. Lubelski ratusz choć kilka lat temu składał takie deklaracje teraz takiej inwestycji już nie planuje wskazując, że wystarczającą liczbę miejsc oferują żłobki prywatne.

– Na terenie dzielnic Czuby i Węglin funkcjonuje obecnie 19 żłobków niepublicznych oferujących 573 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Na funkcjonowanie tych miejsc opieki, podmioty prowadzące żłobki otrzymują z budżetu miasta dotację w wysokości 400 zł/miesiąc na miejsce – mówi Monika Głazik z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

Mimo dotacji prywatne żłobki wciąż pozostają droższe od tych publicznych i młodzi rodzice z Czubów i Węglina dopominają się o placówkę miejską.

Jeszcze dwa lata temu prezydent Krzysztof Żuk wskazywał, że miasto mogłoby przejąć budynek wznoszony przez parafię tuż obok nowej Szkoły Podstawowej nr 58 i uruchomić w nim placówkę dla najmłodszych dzieci. Miasto odstąpiło jednak od tego zamiaru, a obiekt należący do parafii wynajęła prywatna spółka.

– Przy ul. Berylowej 9a działa już niepubliczny żłobek „Szczęśliwych Maluchów” oferujący 95 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Budynek ten jest własnością parafii – przyznaje Głazik.

Inną z opcji wskazywanych przez samych mieszkańców byłoby dostosowanie do potrzeb żłobkowych budynku obecnego Przedszkola nr 79 przy ul. Gościnnej. Byłoby to zresztą zgodne z pierwotnie planowaną rolą tego obiektu. Przedszkolaki miałyby się wówczas przenieść do dawnej siedziby tej placówki przy pobliskiej ul. Romantycznej. Ten obiekt zajmuje jednak obecnie część młodszych klas Szkoły Podstawowej nr 28. – Uczniów w podstawówce jest niespełna tysiąc, a podczas przekazywania jej tego budynku w latach 90-tych uczyło się tu ponad 2,5 tysiąca dzieci. Myślę więc, że taka roszada to dobre rozwiązanie – uważa pan Piotr.

Odmiennego zdania jest miasto. – Z analiz prowadzonych przez Wydział Oświaty, a także aktualnych informacji dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28, wynika że szkoła ta nie może zrezygnować z korzystania z budynku przy ul. Romantycznej 11. W budynku tym znajduje się 6 sal lekcyjnych oraz jedna mała sala przeznaczona na zajęcia sportowe, w których zajęcia prowadzi 5 oddziałów klas I – III oraz funkcjonuje świetlica dla uczniów uczęszczających do tych klas (łącznie 112 uczniów). Ewentualne przeniesienie klas funkcjonujących w budynku „małej szkoły” spowoduje wydłużenie czasu pracy placówki, a także skomplikuje organizację pracy jej świetlicy – wyjaśnia Monika Głazik.

Wolnych miejsc dla ewentualnych grup żłobkowych nie ma także w żadnym z działających w tej części miasta przedszkoli. To o tyle ciekawe, że cały południowy segment Przedszkola nr 77 przy ul. Radości zajmuje od lat poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Tymczasem położenie budynku w spokojnej okolicy, z przylegającym dużym terenem zielonym stanowi wręcz idealne miejsce dla dzieci. Mimo tego miasto nie planuje na ten moment przeniesienia poradni w inne miejsce i ponownego wykorzystania tej przestrzeni do opieki nad dziećmi. – Przeniesienie poradni psychologiczno-pedagogicznej nie jest planowane. Usytuowanie jej w tym miejscu nie było tymczasowe, a miało charakter docelowy – kończy M. Głazik z Urzędu Miasta Lublin.

Miejscy urzędnicy przekonują też, że z ich analiz wynika, iż w ostatnim okresie zauważalne jest zmniejszanie się liczby dzieci zapisywanych do publicznych placówek. Mimo tego na liście oczekujących na przyjęcie do żłobków znajduje się wciąż ok. 430 dzieci (z różnym terminem przyjęcia podawanym przez rodziców – dod. red.).

Aktualnie w skład Miejskiego Zespołu Żłobków wchodzi 9 placówek. Żadna z nich nie jest jednak ulokowana na Czubach, czy Węglinie. Ratusz planuje budowę nowego żłobka, ale w drugim końcu miasta. Żłobek ma być bowiem, obok nowego przedszkola i szkoły podstawowej, częścią kompleksu oświatowego mającego powstać na Ponikwodzie (przy ul. Majerankowej – dod. red.). Jednak z powodu ograniczonych możliwości finansowych miasta, nie wiadomo kiedy inwestycja ta dojdzie do skutku.

Marek Kościuk