Sprawdź swoją emeryturę

Każdy, kto ma odłożoną choć jedną składkę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, dostanie wkrótce tzw. Informację o stanie konta ubezpieczonego. Warto do niej zajrzeć.


Co opisuje informacja? – Stan konta emerytalnego na 31 grudnia 2018 roku. Zakład musi przygotować ją dla każdej osoby, która na koncie w ZUS ma zapisaną co najmniej jedną składkę. Dokument przedstawia sumę zwaloryzowanych składek oraz kwotę kapitału początkowego, czyli kwotę odtworzonych składek za okres sprzed 1999 roku. Te kwoty uwzględniają waloryzację środków za ubiegły rok, która podwyższyła stan kont o 9,2 proc – tłumaczy Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

To nie wszystko. – Dokument zawiera również zestawienie składek emerytalnych z ubiegłego roku w podziale na miesiące. Informacja wskazuje też, ile składek ubezpieczony zgromadził na subkoncie w ZUS oraz jaką kwotę Zakład przekazał do otwartego funduszu emerytalnego – dodaje M. Korba.

Ubezpieczeni, którzy na koniec ubiegłego roku mieli co najmniej 35 lat, dostaną także wyliczenia tzw. hipotetycznej emerytury w dwóch wariantach. – Jeden pokazuje, co by było, gdyby ubezpieczony już teraz przestał pracować, drugi, jakiej kwoty mógłby się spodziewać, pracując do osiągnięcia wieku emerytalnego i dalej odprowadzając składki – średnio w takiej wysokości jak dotychczas. Warto jednak pamiętać, że to tylko prognoza – przypomina pani rzecznik.

ZUS zaczął już wysyłkę około 20,5 mln pism. Około 2,5 mln z nich dotrze do klientów przez internet. To osoby zarejestrowane w Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Pozostałe dostaną list tradycyjną pocztą.

Opracował GR