Sprawdzą azbest

W Lublinie ruszyła akcja inwentaryzacji azbestu. Ratusz chce stworzyć aktualną i szczegółową bazę nt. ilości tego szkodliwego materiału.


Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona w sierpniu i wrześniu przez pracowników firmy WGS84 Polska Sp. z o.o, która podpisała umowę z ratuszem. Mieszkańcy Lublina mogą się spodziewać ich wizyty.

Wchodząc do danego lokalu, pracownicy będą musieli okazać pismo z ratusza oraz podać swoje imię i nazwisko. W przypadku wątpliwości mieszkańcy mogą się kontaktować z Wydziałem Ochrony Środowiska, dzwoniąc pod numer 81-466-26-09 albo 81-466-26-11.

W jakim celu zostanie przeprowadzona akcja? – „Konieczność inwentaryzacji wynika z zapisów „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”. Posiadanie aktualnych danych jest niezbędne dla sprawnego monitorowania procesu usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta” – czytamy na stronie internetowej lublin.eu. Ostatnia inwentaryzacja odbyła się u nas sześć lat temu. GR